Hamilton: Kvoter och sänkt skolpeng inskränker skolvalet

SLUTREPLIK. Lindquist hävdar att Likvärdighetsutredningen inte inskränker skolvalet. Men självklart påverkar en sänkt skolpeng till friskolorna förutsättningarna att driva friskola. Något som i sin tur påverkar skolvalet, skriver Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.

Ulla Hamilton
Vd, Friskolornas riksförbund


Jag tolkar rektor Linnea Lindquists svar som att hon fortsätter att vidhålla att det inte är så mycket att göra åt elever med viss bakgrund. Jag håller inte med.

Jag vill rekommendera såväl Lindquist som alla inom skolans värld att läsa Maria Jarls forskning för att förstå vilken stor skillnad det gör med vilket arbetssätt rektor och lärare använder.

Likvärdighet och elevsammansättning är inte samma sak. Likvärdighet är heller inte samma sak som en enhetlig och likadan skola för alla. Något som både Lindquist och Likvärdighetsutredningen av ideologiska eller andra skäl inte verkar vilja erkänna.

Resurser och resultat

Enligt senaste OECD:s PISA 2018 har Sverige en relativt låg skolsegregation: Tillsammans med Danmark den fjärde mest blandade elevsammansättningen av alla jämförda länder. Det beror på att vi har en sammanhållen grundskola, vilket ingen ifrågasätter.

Att svensk skola har mycket resurser internationellt sätt, särskilt i jämförelse med resultat, är en tämligen okontroversiellt påstående från vår sida. Vi får nog för övrigt vänta på den dagen lärarfacken anser svensk skola inte behöver mer pengar.

Minskar antalet friskolor

Lindquist hävdar att Likvärdighetsutredningen inte inskränker skolvalet. Utredningen föreslår kvoter och lottning, jag tror de flesta föräldrar upplever det som en minskad möjlighet att påverka sitt skolval.

Självklart ska jämbördiga spelregler gälla för alla huvudmän. Men för den som opartiskt vill skapa bättre sådana finns en rad saker, såsom momsregler, hyresregler och annat, att ta i beaktade. Likvärdighetsutredningen däremot, med ett särskilt friskoleavdrag, är uppenbarligen gjord för att minska antalet friskolor och på så sätt försämra möjligheten till skolval.

För självklart påverkar en sänkt skolpeng till friskolorna förutsättningarna att driva just friskola. Något som i sin tur påverkar skolvalet. Om utbudet minskar blir alternativen färre.

En bättre skola

Jag är övertygad om att genom att lära av de som lyckas, och göra så att alla får plats i en skola som passar dem och som de själva valt, kan kommunala och fristående skolor tillsammans göra skolan betydligt bättre än i dag.

Beslutskedja: Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

25/7
2018
10/12
2019
23/4
2020
27/4
2020
27/4
2020
29/4
2020
30/4
2020
30/4
2020
8/5
2020
12/5
2020
20/5
2020
20/5
2020
26/5
2020
10/6
2020
23/6
2020
25/6
2020
17/9
2020
6/10
2020
8/10
2020
8/10
2020
13/10
2020
27/10
2020
30/11
2020

Forrige artikel MSC: Världens hav i nödläge – inte läge för käbbel MSC: Världens hav i nödläge – inte läge för käbbel Næste artikel Björk och Holm (V): Stå upp mot klimatförnekare och dinosaurier Björk och Holm (V): Stå upp mot klimatförnekare och dinosaurier
Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

ÖVERBLICK. Stockholms region har hyrt in konsulter för 27 miljoner kronor trots sparkrav. Nooshi Dadgostar (V) är beredd att fälla regeringen och Trafikverket varnar för höjda bensinpriser. Blekinge region kan få lokala restriktioner i dag. Läs Altingets överblick.