Haddad (L): Riksdagens arbete kan inte stanna av i kristider

DEBATT. Det tog för lång tid för utbildningsutskottet att hitta nya arbetsrutiner under coronaviruset. Här finns det mycket att lära av, för så länge utbildningssamhället inte stannar av kan inte heller utskottsarbetet göra det, skriver Roger Haddad (L). 

Roger Haddad (L)
Riksdagsledamot och vice ordförande, utbildningsutskottet

Våren har på grund av corona inte varit likt någon annan termin i riksdagen. Ända fram till första veckan i mars pågick riksdagsarbetet och utskottsarbetet som vanligt, och inte minst de viktiga externa besöken som jag tycker är kärnan i vårt uppdrag vid sidan av själva lagstiftningsarbetet.

Förslag om Ordningslyft

När jag måndagen den åttonde mars besökte tre skolor i min valkrets, två i Köping och en i Kungsör, gjorde jag en intervju med Ekot i rektorns rum. Intervjun handlade om att Liberalerna fått igenom ett förslag i en utredning, att det ska slås fast att det är läraren som ska besluta om läxor i skolan.

Dagen efter fortsatte vårt fokus för att lyfta läraryrkets status och återupprätta respekten för Sveriges lärare, genom att jag och vår partiledare presenterade tio förslag i ett Ordningslyft. Några av de krav vi upprepade var att barn- och elevombudet (BEO) ska avvecklas i sin nuvarande form, att direktanmälningarna till Skolinspektionen måste tas bort och att skollagen ska ses över kring lärarnas befogenheter.

Många avbokningar

Då visste jag, och säkert många med mig, inte att vi dagen efter skulle gå in en tid av coronapandemi som vi i skrivande stund ännu inte är igenom. Våra utskottssammanträden reducerades kraftigt, samtliga inkommande föredragningar som var inbokade med våra skolmyndigheter och externa gäster avbokades. Vår resa till Australien som skulle bli av i augusti ställdes in.

I början fungerade inte de digitala möten, som vi så här i efterhand har vant oss vid. Jag vet inte hur vi skulle ha klarat utskottsarbetet och uppdraget som riksdagsledamöter om vi inte snabbt hittat tekniska lösningar för våra möten som gick att kombinera med de allmänna restriktionerna och råden från Folkhälsomyndigheten.

Krävs krafttag

Däremot kan jag tre månader in i pandemin konstatera att de digitala möjligheterna är begränsade. Det mesta kan skötas per mobiltelefon, men inte via riksdagens datorer som helt enkelt inte hängt med i utvecklingen och som inte har tillräckligt bra funktioner.

Här krävs det ett krafttag för att säkra att vi även i framtiden snabbt ska kunna gå över till distans om situationen kräver det. Det är också bra att riksdagen överväger att beslut ska kunna tas på digitala möten, men här är jag mer konservativ i den meningen att jag anser att det endast ska vara en extraordinär möjlighet, inte något permanent.

Viktigt med kammararbete

Vi måste slå vakt om det demokratiska arbetet i riksdagen och i Stockholm. Samtidigt har det för min del varit viktigt att minst en gång i veckan delta i riksdagens arbete på plats. Inget kan ersätta samtalen med riksdagskollegorna och medarbetarna i huset, inget kan ersätta känslan av att verka i kammaren för debatter.

I brist på utskottsdebatter, som i mitt fall, har jag varit med på flera frågestunder på torsdagar där vi granskar regeringens arbete och lyfter upp aktuella frågor. Att kammararbetet varit igång hela tiden välkomnar jag.

Samhället fortsätter

Även om lejonparten av ledamöternas frågor berört pandemin så har vi också återkommande lyft upp andra viktiga frågor. För samhället stannar inte bara på grund av coronaviruset. Eleverna är i skolan, lärarna kämpar med platsundervisning och distansundervisning, som nu äntligen avslutas och ska övergå till ordinarie undervisning även i gymnasieskolan.

Vi har också bara de senaste dagarna följt upp arbetet med kommande proposition om fusk i högskolan, men också krävt klarhet i uppgifterna om eventuella felberäkningar med Pisa-mätningen som presenterades i slutet av 2019.

Hittat nya rutiner

Snart blir det sommaruppehåll och min förhoppning är att riksdagens öppnande kommer att bli som vanligt, men som det ser ut just nu så kommer även höstens arbete att påverkas.

Men nu när vi åter har hittat rutiner för att fylla utskottets dagordningar med inbjudna gäster via telefon (vilket vi borde ha kommit igång med direkt) har vi ändå hittat former för att klara vår uppgift som valda ombud för svenska folket.

Forrige artikel Debatt: Infrastrukturens finansiering havererar i krisens fotspår Debatt: Infrastrukturens finansiering havererar i krisens fotspår Næste artikel "Avbryt planerna på en ny distributionsmodell"
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.