Debatt

Gröna studenter: Bygg fler klimatsmarta hyresrätter

DEBATT. Gröna studenter vill ändra skattesystemet så att det blir mer lönsamt att bygga klimatsmarta hyresrätter som studenter har råd med. 

För att höja studenters välmående behöver vi minska stressfaktorerna och stärka stödet från staten och lärosätena, skriver Malte Roos och Rebecka La Moine, båda språkrör för Gröna studenter.
För att höja studenters välmående behöver vi minska stressfaktorerna och stärka stödet från staten och lärosätena, skriver Malte Roos och Rebecka La Moine, båda språkrör för Gröna studenter.Foto: Gröna studenter
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av: Malte Roos
språkrör Gröna Studenter
Rebecka Le Moine
språkrör Gröna Studenter

När Sveriges studenter den 30 april firar Valborg gör man det i ett av de rikaste och mest välmående länderna någonsin. Svensk ekonomi är urstark, fler människor är i arbete och vi lever överlag både längre och friskare liv än någonsin tidigare.

Samtidigt så är situationen för Sveriges unga och studenter långt ifrån så bra som man kan förvänta sig i ett av världens rikaste länder. Antalet unga som drabbas av psykisk ohälsa har tredubblats sedan 90-talet, bristen på bostäder till rimliga kostnader fortsätter att orsaka stora bekymmer för en växande grupp studenter, och avsaknaden av starka trygghetssystem gör studenters ekonomiska situation väldigt osäker.

Satsningar som gynnar studenterna

Det är uppenbart att dagens studentliv inte är hållbart för alla som vill studera. Med Miljöpartiet i spetsen har regeringen tagit flera steg för att åtgärda detta. Det byggs idag fler bostäder i Sverige än det har gjorts på flera decennier. Studiebidraget har höjts och flera reformer av studenternas trygghetssystem har presenterats för att stärka studenternas välmående och ekonomiska säkerhet. Det har även gjorts stora statliga satsningar för att underlätta för kommuner och landsting att bygga ut cykel- och kollektivtrafiken, vilket gynnar studenter som i högre grad än andra reser miljövänligt. Det här är välkomna och viktiga åtgärder. Men det behövs mer.

Åtgärder inom tre områden

Den här valrörelsen kommer Gröna Studenter prioritera det hållbara studentlivet. Vår vision är att studenter under sin studieperiod ska ha en bra bostad att leva i, en trygg och stabil ekonomi, och inte riskera att drabbas av psykisk ohälsa. Vi vill att studentlivet ska kunna bidra till ett grönare samhälle snarare än till klimatförändringar. För att uppnå detta krävs konkreta åtgärder inom tre områden: 

  • Klimat och miljö. För att minska koldioxidutsläppen och förenkla pendlings- och resmöjligheterna för studenter så måste bilens plats i städerna och på vägarna minska. Gröna Studenter vill öka investeringarna i cykel- och kollektivtrafik, bygga ut och rusta upp järnvägen, och förbjuda försäljningen av fossila drivmedel efter 2030.
  • Bostäder. Skattesystemet gör att det idag är lönsammare att bygga dyra bostadsrätter än bostäder som studenter har råd med. Vi vill därför göra det mer lönsamt att bygga miljösmarta hyresrätter och höja och reformera bostadsbidraget så att det kommer fler studenter till del.

  • Det är dagens studenter och nyutexaminerade som kommer att lösa många av de problem som världen brottas med. Så denna Valborg, låt oss fira studenternas inflytande.

    Sociala frågor. För att höja studenters välmående behöver vi minska stressfaktorerna och stärka stödet från staten och lärosätena. Vi vill att tätortsnära natur ska fredas och finnas tillgänglig för rekreation, reformera fribeloppet, utöka det öronmärkta stödet till studenthälsan, och förtydliga rehabiliteringsansvaret för sjukskrivna studenter.

Det är dagens studenter och nyutexaminerade som kommer att lösa många av de problem som världen brottas med. Så denna Valborg, låt oss fira studenternas inflytande. Låt oss fira deras kreativitet och framtida innovationer. Men låt oss inte ta dem för givet. Det har varken vi eller de råd med.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00