"Grön Ungdom tänker fel när de spelar ner statliga hot mot Sverige"

REPLIK. Det är välkommet att Grön Ungdom engagerar sig i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Men det finns brister i deras debattartikel som måste belysas, skriver Zebulon Carlander, försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare Fria moderata studentförbundet.

Av: Zebulon Carlander
försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare, Fria moderata studentförbundet

Att klimatförsämring är en avgörande fråga för hela mänskligheten råder det inga tvivel om. Det råder bred konsensus om det i samhället. Vi har bara börjat att bevittna och uppleva dess effekter – det kommer bli mer påtagligt med tiden. Hur klimatförsämringar spelar in på det säkerhetspolitiska området är dock inte i alla avseenden lika tydligt. Det finns visserligen resonemang om hur det exempelvis kan leda till intensifierad konkurrens över resurser, men i vilken utsträckning är fortfarande oklart.

Vissa förslag intressanta

Det perspektivet ska inkluderas i våra säkerhetsanalyser och utformningen av totalförsvaret. Vissa av förslagen som Grön Ungdom lyfter, exempelvis kopplat till livsmedelsförsörjning, är intressanta och konstruktiva. Fast att göra som de föreslår och nedprioritera resurser till det militära försvaret samt i grunden förändra Försvarsmaktens uppgifter vore fel väg att gå för att värna vårt lands trygghet.

Att klimatet är en viktigt fråga innebär inte att vi kan ignorera andra områden. Grön Ungdom tänker fel när de spelar ner de statliga hoten mot Sverige, inte minst inom den militära domänen.

Krig bara timmar bort

Vi lever i ett Europa där det pågår ett krig som har skördat tio tusen liv ett par timmars flygresa från Sverige. Utöver aggressionen mot Ukraina bedriver Ryssland en aggressiv utrikes- och säkerhetspolitik på flera andra fronter. 

Vi har registrerat ökad rysk militär verksamhet – vilken ofta är provokativ – i Östersjöregionen och Nordeuropa. Den ryska statsledningen har sanktionerat lönnmord i Storbritannien och har vid upprepade tillfällen hotat om att använda kärnvapen. 

Därtill har vi fortsatta konflikter i Mellanöstern, ett Kina som är allt mer påstridig i att främja sina statsintressen, och ett politisk landskap på den europeiska kontinenten som är det mest volatila på decennier. Det är mycket som händer.

Upprustning krävs

Tanken att Försvarsmakten måste allokera sina begränsade resurser till att fokusera på annat än att förbereda sig för en väpnad konflikt ignorerar det säkerhetspolitiska läget och historiens lärdomar. Nu kan vi inte rusta ner det militära försvaret – det måste rustas upp.

Parallellt med problemen kopplade till det försämrade klimatet måste vi också handskas med det försämrade säkerhetspolitiska läget, framför allt kopplat till andra statliga aktörers ageranden. Det är inte antingen eller, utan både och.

Forrige artikel Grön ungdom: Ge den mest akuta säkerhetsfrågan mer utrymme Grön ungdom: Ge den mest akuta säkerhetsfrågan mer utrymme Næste artikel "Användningen av handelsgödsel är en hållbarhetsfråga"