Debatt

"Goda förutsättningar för Försvarsmakten att växa rejält"

REPLIK. Aktiveringen av värnplikten är viktig för att klara den framtida rekryteringen. Jag håller med om att Hemvärnet behöver mörkerseende men det får inte gå före rekrytering, skriver Paula Holmqvist (S).

Paula Holmqvist (S)
Paula Holmqvist (S)Foto: Riksdagen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Paula Holmqvist (S)
Riksdagsledamot

 

Som socialdemokrat och ledamot av riksdagens försvarsutskott är jag mycket glad över att den socialdemokratiskt ledda regeringen sedan 2014 så intensivt arbetar för att återuppbygga totalförsvaret.

Finansiella tillskott

Den allmänna värnplikten som återinförts är nu könsneutral och skapar förutsättningar för en säkrare personalförsörjning. Bevakningsansvariga myndigheter totalförsvarsplanerar, samarbetar och personal krigsplaceras.

Stora finansiella tillskott har möjliggjort investeringar och skapar framtidstro inom Försvarsmakten.

Växa rejält

Stora finansiella tillskott har möjliggjort investeringar och skapar framtidstro inom Försvarsmakten.

Paula Holmqvist (S) , Riksdagsledamot

Försvarsberedningens slutrapport Värnkraft pekar ut riktlinjer för kommande försvarsbeslut och Försvarsmaktens synpunkter på förslagen är viktiga.

Genom den överenskommelse som regeringen tidigare i höst slöt med Centerpartiet och Liberalerna höjs anslaget till försvaret med fem miljarder 2022. I enlighet med Försvarsberedningens förslag kommer ytterligare fem miljarder kronor årligen tillföras det militära försvaret under den resterande försvarsinriktningsperioden.

Detta skapar goda förutsättningar för Försvarsmakten att växa rejält. Försvarsmaktens olika delar har nu äntligen möjlighet att planera för den en införskaffning som på bästa sätt stärker försvaret.

Ytterligare materiel

Försvarsberedningen beskriver att Hemvärnet utvecklas mot att klara uppgifter som rör skydd, bevakning och förstöring, men även försvarsuppgifter. Materieltillförsel, bemanning, träning och utbildning prioriteras för hemvärnsförbanden under försvarsbeslutsperioden.

Med ökade krav på hemvärnsförbanden måste också ytterligare materiel tillföras, till exempel fordon och båtar, sensorer, sambands- och mörkerutrustning, fältarbetsmateriel, moderna burna pansarvärnsvapen och personlig utrustning samt ytterligare granatkastare tillföras.

Tillförsel av luftvärnsrobotar till hemvärnet kan övervägas. Under innevarande försvarsbeslutsperiod förstärks hemvärnsförbandens förmåga genom att fyra granatkastarplutoner och bataljonsledningsförmåga tillförs.

Öka folkförankringen

Hemvärnsbataljonerna, med sin höga tillgänglighet, sin numerär och sin geografiska spridning, är av central betydelse för försvaret av det svenska territoriet. De är också en viktig del för att öka folkförankringen i samhället kring det civila och militära försvaret.

Båda behövs

Anders Hansson (M) skriver i sin artikel från 25 oktober att Hemvärnet behöver mörkerseende före nya förmågor. Jag håller med om att Hemvärnet behöver mörkerseende men inte att det ska verka före nya förmågor. Det behövs både och.

Läs också

På Rikshemvärnstinget i Sunne den 8–10 november i år lyftes frågan om mörkerseende i flera motioner. Frågan prioriteras av Rikshemvärnschefen och finns omhändertaget i förändringsförslag.

Förmåga att inhämta information och bedriva underrättelseverksamhet under alla ljusförhållanden håller på att inarbetas i Krigsförbandsmålsättning. Försvarsmakten ansvarar för utvecklingen av Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

Plikten är viktig

Rekryteringen till Hemvärnet är viktig och en stor del av basen för den rekryteringen bygger på tidigare värnpliktsutbildade. Jag är övertygad om att reaktiveringen av plikten är viktig för att klara den framtida rekryteringen till Hemvärnet.

En eloge

Den nära kontakten med hemvärnssoldaterna är oerhört viktig för mig som försvarspolitiker. Jag har också fått förmånen att av regeringen blivit utsedd till ledamot i Rikshemvärnsrådet, ett uppdrag som betyder oerhört viktigt för mig.

Jag vill avslutningsvis rikta en eloge till alla inom Hemvärnet för det ni alla bidrar med för vårt lands säkerhet.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

Hansson (M): Hemvärnet behöver mörkerseende före nya förmågor

I stället för att implementera nya förmågor och system borde Hemvärnet först plocka de lågt hängande frukterna och ge soldaterna tillgång till mörkerseende, skriver Anders Hansson (M), riksdagsledamot.


Nämnda personer

Anders Hansson

Tidigare riksdagsledamot (M)
jur. kand (Lunds uni. 2003)

Paula Holmqvist

Riksdagsledamot (S), ledamot i partistyrelsen
Gymnasieutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00