Fridolin har den största politiska staben

GRANSKNING. Gustav Fridolin har byggt upp den största staben av politiska tjänstemän i den rödgröna regeringen, visar Altingets granskning. Det krävs eftersom han både är språkrör och minister, menar utbildningsdepartementet. 

<div><b>Research och grafik: Ola Hjalmarsson</b> (N=Näringsdepartementet, U=utbildningsdepartementet, FI=finansdepartementet, M=miljö- och energidepartementet, S=socialdepartementet, JU=justitiedepartementet, UD=utrikesdepartementet, A=arbetsmarknadsdepartementet, FÖ=försvarsdepartementet, KU=kulturdepartementet).</div>
Research och grafik: Ola Hjalmarsson (N=Näringsdepartementet, U=utbildningsdepartementet, FI=finansdepartementet, M=miljö- och energidepartementet, S=socialdepartementet, JU=justitiedepartementet, UD=utrikesdepartementet, A=arbetsmarknadsdepartementet, FÖ=försvarsdepartementet, KU=kulturdepartementet).
Ella Sundström

Utbildningsdepartementet sticker ut i en jämförelse mellan hur många politiskt tillsatta tjänstemän respektive departementet har. Utbildningsdepartementet har 18 politiskt anställda, lika många som finansdepartementet, och bara en mindre än näringsdepartementet. Trots att utbildningsdepartementet är förhållandevis litet, totalt 197 anställda enligt redovisningen till konstitutionsutskottet för 2014. Det kan jämföras med finansdepartementets 455.

Utbildningsministern, språkröret och departementschefen Gustav Fridolin (MP) har ökat antalet politiska tjänstemän rejält sedan den förra regeringen. Flertalet av de politiska tjänstemännen, 10 stycken, är under honom. Medan de andra två statsråden på departementet får dela på 8 stycken.    

Både statsråd och språkrör

Kommunikationschefen på utbildningsdepartementet, Margareta Stridh, uppger att antalet politiskt anställda är kopplade till hur många statsråd som ett departement har. Utbildningsdepartementet har tre statsråd, men det har även socialdepartementet som har tolv politiskt tillsatta tjänstemän.

”Vissa statsråd kan ha något flera politiskt anställda t.ex. om man är partiledare eller språkrör”, skriver Margareta Stridh i ett mejl till Altinget.

Utbildningsdepartementet under alliansregeringen hade bara elva politiskt anställda. Då var även den förra utbildningsministern Jan Björklund partiledare.

Inga principiella skillnader

Rune Premfors, professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet, tror inte att ökningen på utbildningsdepartementet beror på några principiella skillnader mellan den nuvarande regeringen och alliansregeringen. Enligt Premfors är en hypotes att det behövs mer politiskt sakkunniga när departementen är blandade mellan två olika partier.

– Det är nya departement där både socialdemokrater och miljöpartister ska samsas. Man kan tänka sig att det går åt lite fler politiskt sakkunniga, till brevskrivare och annat, säger Premfors till Altinget.

Inget samordningskansli

En annan anledning enligt Premfors kan vara att den nuvarande regeringen inte har byggt upp ett stort samordningskansli på Regeringskansliet, liknande det som alliansregeringen hade. Därför faller en del av ansvaret att tillgodose partiledarnas behov på de politiskt sakkunniga på respektive departement.

Rune Premfors ser inte ett problem med att antalet politiskt sakkunniga har ökat på lång sikt.

– Det är sådana tider att det behövs många politiskt sakkunniga. Flera av departementen har blivit till stora organisationer, menar Rune Premfors.

 

Dokumentation

Så gjorde vi:

Altinget har bett alla departement om siffror över antalet anställda som är politiskt tillsatta. 

Siffrorna har stämts av med centrala uppgifter från Regeringskansliets förvaltningsaavdelning

Som politiskt tillsatt räknas

  • Statssekretare
  • Pressekreterare
  • Politiskt sakkunniga
  • Stabchef
  • Planeringschef
  • Brev- och talskrivare 

Statsrådsberedningen är inte med i beräkningen, eftersom mycket av den politiska samordningen ligger där.


Nämnda personer

Gustav Fridolin

Svensk- och temalärare Stadsmissionens folkhögskola
Fil. kand i mellanösternkunskap (Stockholms uni., 2009), yrkesexamen som folkhögskolelärare (Linköpings uni., 2010)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00