FRA-skrivelse kan bli prövning för Löfven

PROPOSITIONER. De närmaste månaderna kommer Löfven-regeringen att lägga fram ett 30-tal förslag som riksdagen senare ska ta ställning till. I december lämnas en redogörelse om signalspaningslagen och FRA, och den kan bli kontroversiell för regeringen.

Den stora prövningen för regeringen just nu är att få igenom den budgetproposition som ligger på riksdagens bord. Senare väntar en del mindre utmaningar och i den lista som nu har publicerats flaggar regeringen för 31 propositioner och skrivelser fram till mitten av januari nästa år. Flera av dem är dock initiativ som har förberetts av den förra regeringen eller där Sverige ska anpassa sig till beslut som redan har fattats inom EU.

Vid sidan av de skarpa lagförslagen i 21 propositioner ska 10 skrivelser, redogörelser utan lagförslag, tas upp av riksdagen. En av dem ska lämnas i december och kan bli omstridd – skrivelsen om hur lagen om signalspaning har använts av FRA, Försvarets radioanstalt. Miljöpartiet har tidigare varit kritiskt till hela det regelverk som styr signalspaningen och vill att det upphävs och görs om. 

Regeringen väntas också gå vidare med förslaget om att kriminella som bistår polisen i en brottsutredning ska kunna få lägre straff, en proposition är planerad till december.

Forrige artikel Svenska regeringar unikt livskraftiga Svenska regeringar unikt livskraftiga Næste artikel Batra: Löfvens problem om alliansbudget stöds av SD Batra: Löfvens problem om alliansbudget stöds av SD