Regeringen överväger lägre straff för tjänstvillig skurk

BROTT. I framtiden kan kriminella som hjälper polisen i en brottsutredning slippa lindrigare undan. Regeringen arbetar nu vidare med den frågan.

Före valet föreslog alliansregeringen att den som medverkar i en utredning om sin egen brottslighet ska kunna få ett lägre straff. För att slippa lindrigare undan ska personen lämna uppgifter som på ett väsentligt sätt hjälper polisen att lösa brottet. 

Detta förslag har nu granskats av juristerna i Lagrådet som inte har några större invändningar mot planerna. Socialdemokraterna har tidigare varit för en sådan ändring, och därmed skulle den nya S-ledda regeringen kunna lägga fram en proposition för beslut i riksdagen. Justitiedepartementet bereder nu Lagrådets svar, men det är för tidigt att säga var det hela landar, enligt uppgifter till Altinget.

I sitt rättspolitiska program, som antogs 2013, flaggade Socialdemokraterna för att införa en straffreduktion för misstänkta som hjälper till att utreda brott som de är inblandade i, eftersom det kan öka effektiviteten i rättsväsendet och göra det lättare att utreda brott. Redan 2005 lade en utredning, som den dåvarande s-regeringen tillsatte, fram ett likande förslag. Men det ledde inte fram till någon lagändring. 

Kronvittnen  

En annan fråga är om Sverige ska införa ett system med kronvittnen, alltså att en person avslöjar andra brottslingar för att på så sätt få ett mildare straff. De regler som alliansen föreslog före valet skulle enbart ska gälla den som lämnar uppgifter till polis och åklagare om de egna brotten. I sitt rättspolitiska program öppnade Socialdemokraterna för att utreda straffreduktion också för den som vittnar mot sina forna kumpaner och avslöjar andras brott. Och även Moderaterna har varit inne på den linjen för att underlätta utredningar mot organiserad kriminalitet.

System med kronvittnen finns i flera andra länder. I Sverige skulle det bara gälla vid allvarlig och svårutredd brottslighet och om det införs krävs också en rad skyddsåtgärder för den som hjälper polis och åklagare, ansåg Socialdemokraten i sitt kriminalpolitiska program. I nuläget är det dock för tidigt att säga hur Socialdemokraterna kommer att ta sig an den frågan i regeringsställning.

Forrige artikel Många oklarheter om lönelyft för lärare Många oklarheter om lönelyft för lärare Næste artikel Magdalena Andersson får kritik av sitt eget råd
Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

ÖVERBLICK. Stockholms region har hyrt in konsulter för 27 miljoner kronor trots sparkrav. Nooshi Dadgostar (V) är beredd att fälla regeringen och Trafikverket varnar för höjda bensinpriser. Blekinge region kan få lokala restriktioner i dag. Läs Altingets överblick.