Folkpartiet vill ge mer till lärare och äldre

BUDGET 2016. A-kassa, föräldrapenning, sjukförsäkring, bostäder och reseavdrag. Det är på de områdena som Folkpartiet främst finansierar skattesänkningarna i sin budgetmotion.

Folkpartiet har redan tidigare aviserat det pärlband av skattesänkningar som partiet föreslår i sin budgetmotion. När partiledaren Jan Björklund och ekonomiskpolitiska talespersonen Erik Ullenhag i dag presenterade motionen i sin helhet, fanns utgiftsminskningar samt skattehöjningar. 

– Vi säger nej till höjd a-kassa, nej till en höjning av grundbeloppet i föräldrapenningen, nej till att ta bort den bortre parentesen i sjukförsäkringen, sade Erik Ullenhag.

Folkpartiet anser också att det ska gå att spara mer pengar, än vad regeringen bedömer, genom den nya boendeform för barn och unga som ska finnas på plats nästa år.

– Det är ett bättre boende, det är dessutom ett billigare boende, sade Erik Ullenhag.

Ändring av reseavdrag

Reseavdraget ska förändras, en viss förbättring för människor på landsbygden, men en försämring för människor i städerna där lägsta beloppet för att börja göra avdrag höjs.

– Reseavdraget blir bättre där det inte finns kollektivalternativ, sade Ullenhag om den sänkning av beloppsgränsen från 10 000 till 9 000 kronor som Folkpartiet föreslår.

Totalt sett innebär förändringarna av avdraget en besparing för staten.

Folkpartiet anser inte att regeringens miljardsatsningar på energieffektiva rustningar av miljonprogram och subventioner för att öka bostadsbyggandet är rätt väg. I stället föreslår partiet ett antal åtgärder, bland annat ändringar i plan- och bygglagen samt ökad beskattning på obebyggd tomtmark.

Kemikalieskatt

De skattehöjningar som Folkpartiet vill se är framför allt inom miljöområdet, kemikalieskatt och en läckageskatt för jordbruket. Dessutom anser partiet att gruvindustrin inte längre ska få en nedsättning av energi- och koldioxidskatt för diesel.

– Stramheten som vi har gör att vi får utrymme för ett antal strukturreformer, sade Erik Ullenhag.

Det partiet bland annat vill satsa på är:

  • Ökade anslag till försvaret, 8 miljarder utöver regeringens anslag.
  • En halv miljard till höjda lärarlöner.
  • En miljard till en satsning på att hemtjänsten ska laga mat till de äldre.
  • 700 miljoner till sänkt skatt för äldre som arbetar.
  • 200 miljoner i högre bostadstillägg för de fattigaste pensionärerna.
  • Folkpartiet säger också nej till höjd skatt på gåvor.

–  Vi ska inte beskatta solidaritet, sade Ullenhag.

Läs här om Folkpartiets förslag till skattesänkningar: Högavlönade vinner i FP-budget

Läs här om Folkpartiets nya arbetslöshetsmål: FP lanserar eget jobbmål

 

 

Forrige artikel C: lägre skatter ska skapa jobb Næste artikel M: Tiotusentals nya jobb och högre inkomster för alla