FP föreslår tillfälliga uppehållstillstånd

INTEGRATION. Folkpartiet vill införa en ny modell med tillfälliga uppehållstillstånd. Den som snabbt kan försörja sig ska få permanent uppehållstillstånd. Dessutom skärps kravet på försörjning vid anhöriginvandring.

En arbetsgrupp inom Folkpartiet har lagt fram förslag som ska bidra till en bättre integration och att få fler nyanlända invandrare i arbete. Förslagen har förhandlats i partistyrelsen och har ett brett stöd, enligt FP-ledaren Jan Björklund. Enligt Björklund handlar det om att värna asylrätten samtidigt som tröskeln in på arbetsmarknaden måste sänkas. 

– Målet är inte att färre ska stanna i Sverige. Målet är att få fler i arbete, sade Björklund, när han presenterade planerna.

Försörjningskrav för fler

Ett förslag är att skärpa försörjningskravet vid anhöriginvandring. Det kravet infördes redan 2010, och då var tanken att den som tar hit en anhörig också ska kunna försörja sig själv och ha bostad. Men reglerna innehöll så många undantag att de i praktiken blev verkningslösa. Det FP nu ser framför sig är en stramare linje där fler grupper än i dag omfattas, till exempel de i nyetablerade förhållanden. Exakt hur reglerna ska se ut ska dock utredas vidare. Familjer med barn under 18 år ska undantas från kravet liksom konventionsflyktingar.

–Det är en stark drivkraft att få jobb om det leder till att du kan få hit dina anhöriga, sade Björklund.

Tillfälliga tillstånd-driftkraft för jobb

Folkpartiet vill också pröva en modell med tillfälliga uppehållstillstånd. Tanken är att dessa ska övergå i ett permanent uppehållstillstånd när personen kan försörja sig själv. Tillfälliga uppehållstillstånd ska också gå över i ett permanent för de människor där behovet av skydd finns kvar efter tre år.  Även här ska familjer med barn under 18 år och konventionsflyktingar undantas och reglerna om permanenta uppehållstillstånd ska gälla.

Tillfälliga uppehållstillstånd har kritiserats för att det försämrar integrationen. Men Björklund menar att det nu handlar om en ny typ av tillstånd.

– Vi föreslår tillfälliga uppehållstillstånd med jobbincitament. När man får jobb och kan försörja sig omvandlas det till ett permanent. Det skapar en drivkraft till jobb.

Förslaget liknar det som Kristdemokraterna lade fram i december. Centerpartiet har dock varit skeptisk till planerna med tillfälliga uppehållstillstånd och Moderaterna har inte tagit ställning.

Folkpartiförslagen innebar även att arbetsrätten, framförallt lagen om anställningsskydd, ska ändras och att vissa sektorer ska ha lägre ingångslöner.

– Det är kontroversiellt bland socialdemokrater och i LO, konstaterar Björklund. Men vi måste gå dit för att få lägre trösklar in på arbetsmarknaden.

Utmanar allianskolleger

Ett annat förslag, där Folkpartiet utmanar allianskollegerna i KD, är att slopa vårdnadsbidraget då det leder till att stänga ute invandrarkvinnor från arbetsmarknaden. Däremot ska rut-avdraget vara kvar då det har bidragit till att ge invandrarkvinnor jobb.

Folkpartiet dammar också av ett tidigare förslag: språkkrav för att bli svensk medborgare. Att det inte har gått att genomföra under åtta i regeringsställning beror på oenigheter inom Alliansen. Men FP-ledaren håller fast vid det då kunskaper i svenska är avgörande för integrationen och för att få jobb, enligt Björklund.

– Vi bör göra som flera andra länder och införa ett språkkrav för att få medborgarskap, sade han.

De förslag som nu har lagts fram ska diskuteras på Folkpartiets landsmöte i november i år.

Forrige artikel Skärpt lag mot id-stöld nästa år Næste artikel Omstritt avtal med Saudiarabien omförhandlas