Försvarsuppgörelse ska ge fler soldater

ÖVERENSKOMMELSE. Försvaret får 2,7 miljarder kronor mer per år under 2018-2020, en anslagshöjning med nära 6 procent. Det står klart efter att regeringen gjort upp med Moderaterna och Centerpartiet.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Centerpartiet har undertecknat en överenskommelse om ytterligare åtgärder för att "öka den operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret". Uppgörelsen är inom ramen för Försvarsbeslutet från 2015. Förhoppningen är att pengarna ska kunna leda till att fler soldater grundutbildas.

Enligt beslutet kommer 6,8 miljarder att gå till det militära försvaret och 1,3 miljarder till civilförsvaret under perioden, alltså en ökning av anslaget med sammanlagt 8,1 miljarder kronor under tre år. Det motsvarar en höjning på närmre 6 procent jämfört med försvarsbudgeten för 2017.

KD hoppat av

Tidigare i veckan hoppade Kristdemokraterna av förhandlingarna med hänvisning till att regeringens bud var för lågt. Men försvarsministern menar att det är en tillräcklig bred överenskommelse för att få långsiktig stabilitet. 

– Kontinuitet i svensk försvars- och säkerhetspolitik är nödvändigt, sade försvarsminister Peter Hultqvist (S) på pressträffen som hölls tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet.

– Dagens besked innebär att vi lägger grunden för bland annat ökad militär förmåga och att ytterligare resursförstärkningar kan göras redan 2018. Konkret handlar det om 2,7 miljarder kronor extra redan för 2018. Det är resurser som kommer att göra verklig skillnad, bland annat genom ökad förbandsverksamhet och beredskap, sade Moderaternas försvarspolitiska talesperson Hans Wallmark. 

Fler soldater

Försvarsministern nämnde att det blir mer pengar till övningsverksamhet, underhåll, inköp av materiel, vidmakthållande av luftburen sensorförmåga och inköp av ammunition. Från 2020 blir det även fler soldater som grundutbildas.

– Det är en viktig markering som börjar med en ambition att öka numerären i svensk försvarsmakt och antalet som utbildas med värnplikt, sade Peter Hultqvist.

Inom det militära försvaret prioriterar de fyra partierna åtgärder för att, som de skriver i uppgörelsen, ”säkerställa att samtliga krigsförband ökar sin krigsduglighet”. Det handlar om att i första hand säkra att de grundläggande behov av resurser för vidmakthållande och underhåll. Vidare skriver partierna att: ”Armestridskrafterna ska kunna agera samtidigt med två brigader med godtagbar förmåga. Det är prioriterat att höja krigsdugligheten hos de förband som har lägst krigsduglighet framför att ytterligare höja de förband som redan har godtagbar duglighet.”

MSB får mer pengar

Det blir även mer pengar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att förstärka informationssäkerheten och det psykologiska försvaret. Mer pengar går även till planering för civilt försvar inom transporter, räddningstjänst, befolkningsskydd, energiförsörjning, elektroniska kommunikationer, säkerhet, hälso- och sjukvård samt livsmedelsförsörjning.

Forrige artikel Alliansen enig om låglönejobb Alliansen enig om låglönejobb Næste artikel Fjällnära skogar hård nöt för Skogsstyrelsen Fjällnära skogar hård nöt för Skogsstyrelsen
  • Rapportera

    Daniel

    Det är svårt att prata om säkerhetspolitik medan den fast inte finns en

    Det är svårt att prata om säkerhetspolitik medan den fast inte finns en. SD parti, som är ledande enligt opinionsmätnigarna, ska ha använt hjälp av hackare. Vi ser detsamma som i USA och Frankrike (https://www.indybay.org/newsitems/2017/07/24/18801011.php) och ingen har fortfarande reagerat. Vill man skapa en skandal?