Företag i knipa blir av med skatterabatter

ADMINISTRATION. EU-regler tvingar tiotusentals svenska företag att bevisa att de har ordning på ekonomin. Annars ryker deras skatterabatter på bränslen. Flertalet av dem som berörs är jordbruk.

I en proposition som har lämnats till riksdagen för beslut föreslår regeringen en rad lagändringar för att Sverige ska leva upp till EU-kraven på nedsatta koldioxidskatter och energiskatter på bränslen – skatterabatter som räknas som statligt stöd.

En förändring är att företag i ekonomiska svårigheter ska klassas som ”företag utan rätt till statligt stöd”. Det innebär att sådana företag inte längre kan få några skatterabatter på bränslen. Och för att behålla rabatterna måste de bevisa att de inte har ekonomiska svårigheter.

De administrativa kostnaderna ökar

I en konsekvensanalys räknar regeringen med att omkring 30 000 företag som har rätt att använda bränslen med lägre eller ingen skatt kommer att beröras av lagändringen. Och det blir en hel del merjobb för dem. ”För stödmottagande företag som förbrukar bränsle för ett skattebefriat ändamål kommer sannolikt de administrativa kostnaderna att öka till följd av förslagen”, skriver regeringen i propositionen.

Av de 30 000 företagen är cirka 26 000 företag inom jordbruk, skogsbruk och vattenbruk. De får 70 procents rabatt på energiskatten och 20 procents rabatt på koldioxidskatten på bränslen som används för uppvärmning. Dieseln till deras arbetsmaskiner är befriad från koldioxidskatten, som nu är 1 430 kronor kubikmetern men kommer att höjas den 1 januari 2017 till 1 700 kronor kubikmetern.

Övriga berörda företag finns framförallt inom tillverkningsindustri och värmeproduktion.

Stora rabatter ska listas på internet

EU-reglerna kräver också att företag som får statligt stöd i form av skatterabatter på bränslen ska listas på en ny nationell webbsajt. Det kravet gäller bara företag som på ett år får 200 000 euro eller mer i skatterabatter på bränslen, och företag inom vattenbruk som får skatterabatter på 15 000 euro eller mer på ett år. Uppgifterna till webbsajten ska samlas in av Skatteverket.

Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 juli.

 

Forrige artikel Regnér petar myndighetschef Næste artikel Odenberg ifrågasätter målet 100 procent förnybart Odenberg ifrågasätter målet 100 procent förnybart