Debatt

Förbättra villkoren för de frivilliga försvarsorganisationerna

Vikten av en robust krisberedskap och civilt försvar har satts i strålkastarljuset av pandemin. Låt oss arbeta fram förslag som främjar frivilligas deltagande och stärker deras betydelsefulla arbete, skriver Alexandra Anstrell (M).

”I över hundra år har vi haft frivilliga försvarsorganisationer i Sverige och de spelar en viktig roll i Sveriges kris- och krigsberedskap.”
”I över hundra år har vi haft frivilliga försvarsorganisationer i Sverige och de spelar en viktig roll i Sveriges kris- och krigsberedskap.”Foto: Johan Nilsson/TT
Alexandra Anstrell
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Hur förberedda är vi om ytterligare en kris eller ett krig kommer? Några helt avgörande nyckelspelare för hur vi i Sverige klarar oss är alla de människor som engagerar sig frivilligt i samhällets krisberedskap. De gör underverk i allt från logistik och stabsarbete till att köra bil och hoppa fallskärm.

Ett problem nu är att många som vill ha eller redan har avtal att arbeta inom ramen för sin frivilligorganisation för att stärka totalförsvaret inte har laglig möjlighet till tjänstledighet för utbildning, vare sig grundutbildning eller vidareutbildning. Detta utgör ett stort problem för många och det innebär naturligtvis att det blir svårare att bygga ett starkt totalförsvar om vi inte får hjälp av frivilligorganisationerna.

Civilt försvar nödvändigt

För att få bästa möjliga synkronisering menar vi moderater att ett totalförsvardepartement snarast bör inrättas.

I över hundra år har vi haft frivilliga försvarsorganisationer i Sverige och de spelar en viktig roll i Sveriges kris- och krigsberedskap. Runt 350 000 personer i olika åldrar är i dag engagerade i 18 olika frivilliga försvarsorganisationer. Genom kurser och utbildningar av de frivilliga ser man till att specialkompetenserna bevaras och utvecklas i takt med att behoven förändras. Flera av organisationerna har verksamhet för ungdomar. Organisationerna stöttar både civila myndigheter och Försvarsmakten. Ett fungerande civilt försvar är en helt nödvändig förutsättning för att det militära försvaret ska kunna lösa sina uppgifter.

Saknas möjlighet för utbildning

Lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret finns och möjliggör att personer har rätt att få tjänstledigt från sin arbetsgivare för att arbeta på så kallade avtalsdagar med till exempel Svenska Lottakåren, Hemvärnet och liknande. Det finns dock ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under själva utbildningen. Inte heller för den grundutbildning som krävs för att få komma med i någon av frivilligorganisationerna.

Det ser också väldigt olika ut hur stort löneavdrag för tjänstledighet blir, beroende på hur du är schemalagd i olika branscher. När man varit tjänstledig utan lön under en del av en månad görs löneavdrag med utgångspunkt från kalenderdaglönen. En del personer har full arbetstid men utspritt på färre antal dagar, vilket gör att faktorn för deras tjänstledighetsdag är högre men inte ersätts till fullo.

Visa betydelsen i handling

Genom att förmedla kunskap och kompetens, stärka engagemanget för totalförsvaret och utveckla samhällets funktionalitet under höjd beredskap och krig bidrar de frivilliga försvarsorganisationerna till både det militära och civila försvaret. För att få bästa möjliga synkronisering menar vi moderater att ett totalförsvardepartement snarast bör inrättas.

I försvarsberedningens rapport Motståndskraft om inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 var alla partier överens och betonade att de frivilliga försvarsorganisationerna har en viktig roll i totalförsvaret. Då behöver vi också visa det i handling. Vikten av en robust krisberedskap och civilt försvar har satts i strålkastarljuset av pandemin. Låt oss då arbeta fram förslag som främjar ett viktigt deltagande av frivilliga och stärker deras betydelsefulla arbete.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00