Flera nya utredningar och uppdrag för att upprusta civila försvaret

RUSTNING. För att stärka det civila försvaret delar regeringen nu ut uppdrag till flera myndigheter och tillsätter utredningar. Målet är att Sverige ska klara sig i minst tre månader av kris eller krig. Men när den beredskapen ska vara uppbyggd, kan regeringen inte svara på.

Foto: Amir Nabizadeh/TT
Josefin Lingström

Liksom det militära försvaret, nedrustades stora delar av det civila försvaret på 90-talet. Det civila försvaret omfattar många fler områden och därför är ansvaret delat mellan flera olika ministrar.

Det ska nu göras en upprustning och den baseras på utredningen om civilförsvaret som utmynnade i rapporten Motståndskraft. Nu presenterar regeringen hur pengar och satsningar ska fördelas.

Fler sektorsansvariga myndigheter får uppdrag inom civilt försvar. MSB får större ansvar och en utvecklad roll. Men även kommuner och regioner ska få ett tydligare syfte. För det har regeringen avsatt 50 miljoner kronor nästa år.

Altinget logoSäkerhet
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget säkerhet får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00