Debatt

Fler studentbostäder till rimliga kostnader

Stockholms bostadsmarknad är bland de sämsta i Europa. Ett tryggt boende är avgörande för att klara av studierna, skriver rektorerna för Stockholms fyra största lärosäten tillsammans med Sofia Holmdahl, förbundsordförande för Stockholms studentkårer.

Den bristande tillgången till bostäder för studenter leder till en minskad mobilitet där presumtiva studenter från övriga landet och världen tvekar eller till och med väljer bort Stockholm som utbildningsort, skriver debattörerna
Den bristande tillgången till bostäder för studenter leder till en minskad mobilitet där presumtiva studenter från övriga landet och världen tvekar eller till och med väljer bort Stockholm som utbildningsort, skriver debattörernaFoto: Erland Vinberg / TT
Sofia Holmdahl
Astrid Söderbergh Widding
Sigbritt Karlsson
Gustav Amberg
Ole Petter Ottersen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I dag är det terminsstart för Sveriges över 400 000 studenter. Ungefär 100 000 av dem studerar i Stockholm och många ska nu försöka ta sig in på Stockholms bostadsmarknad för första gången. Något som är allt annat än lätt och som ofta resulterar i otrygga boendesituationer, framför allt för de som söker sig hit från resten av landet eller världen.

Stockholms bostadsmarknad är bland de sämsta i Europa, enligt ett index framtaget av Stockholms Handelskammare[i]. Kötiden för en studentlägenhet är ca två till fem år, för en vanlig hyresrätt drygt nio år. Många studenter som flyttar till Stockholm förpassas därför till andrahandsmarknaden, där medianhyran för en etta är över 10 500 kr/månad. Om de ens väljer att flytta till Stockholm, förstås.

Sju av tio studenter redan hemmahörande i regionen

Ett tryggt boende är avgörande för att klara av studierna, och för att må bra under hela sin studietid. Tilltro till att det går att hitta ett tryggt boende inom en rimlig tid också en väsentlig faktor i valet av utbildningsort. I dag är hela 70 procent av Stockholms studenter hemmahörande i Stockholmsregionen sedan tidigare – något som dessutom ökat sedan några år tillbaka. En väsentlig anledning är att Stockholms bostadsmarknad är så svår att ta sig in i att många inte vågar söka sig hit, trots att drömutbildningen och efterföljande jobbmöjligheter finns här.

Den bristande tillgången till bostäder för studenter leder till en minskad mobilitet, där presumtiva studenter från övriga landet och världen tvekar eller till och med väljer bort Stockholm som utbildningsort. Bostadsbristen har även en negativ effekt på den breddade rekryteringen lokalt, eftersom vissa målgrupper inte kan eller är beredda att betala de hyror som tas ut i Stockholm. Detta trots att Stockholm har landets största och mest attraktiva utbildningsutbud, hög utbildningskvalitet och goda jobbmöjligheter efter avslutade studier. 

Det är genom bred rekrytering från hela Sverige och övriga världen, där de bästa talangerna matchas till rätt utbildning, som vi skapar de bästa och mest attraktiva utbildningarna med den högsta utbildningskvaliteten. Det är också genom mobilitet och internationalisering som vi får ovärderliga erfarenhetsutbyten och levande utbildningsorter som gynnar både studenterna, lärosätena och staden i helhet.

Vi uppmanar alla kommuner att tillsammans snabbt ta fram en gemensam handlingsplan för att få fram fler studentbostäder till rimliga kostnader

Situationen behöver förbättras

Genom en förbättrad bostadssituation för Stockholms studenter skulle regionen inte bara få fler sökanden till sina utbildningar, utan också få studenter som mår bättre under studietiden. Stressen över att inte veta när hyresvärden säger upp andrahandskontraktet, att inte ha råd att betala hyran, samt att behöva jobba extra för att ens gå runt ekonomiskt går ut över såväl hälsan som studieprestationerna och studentlivet i stort. Studenters hälsa är avgörande för att skapa de bästa förutsättningarna för en hög utbildningskvalitet och engagerade studenter.

Region Stockholm och Stockholm stad har som målsättning att vara ”en ledande tillväxt- och kunskapsregion” och en ”kunskapsregion i världsklass”. Utbildningarna i Stockholm får toppbetyg av studenterna. Nu krävs att alla regionens kommuner tar tag i de hinder som finns för att på riktigt nå upp till sina mål. Vi uppmanar alla kommuner att tillsammans snabbt ta fram en gemensam handlingsplan för att få fram fler studentbostäder till rimliga kostnader – i samarbete med regionens lärosäten och studenter. Som representanter för Stockholms studenter och Stockholms fyra största lärosäten vet vi att det går, om den politiska viljan finns.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00