Fi: Uppmaning till kommuner – ignorera inte de hemlösa

DEBATT. Denna vinter uppmanar jag att inte glömma och ignorera de hemlösa, den vanan hos kommunerna måste brytas. Det är dags nu, skriver Joakim Månsson Bengtsson (Fi).

Joakim Månsson Bengtsson (Fi)
Socialpolitisk talesperson, Feministiskt initiativ


Återigen behöver vi uppmana kommuner att agera för att alla hemlösa ska få komma in i värme om nätterna. Vissa kommuner kommer att agera, andra inte. Trots att alla kommuner i Sverige har att luta sig mot de mänskliga rättigheterna och socialtjänstlagen för att agera så att ingen människa som vistas i kommunen lider nöd.

Det allmänna kan agera

De hemlösa – inkluderat alla grupper som hänvisas till gatan – drar alltid det kortaste strået. Trots att de inte är särskilt få. I Sverige beräknar Socialstyrelsens hemlöshetskartläggningar att det finns minst 30 000 hemlösa medborgare. Därutöver finns ett par tusen utsatta EU-medborgare, de flesta romer från Rumänien eller Bulgarien, samt uppskattningsvis möjligen 10 000-tals papperslösa asylsökande.

Oavsett anledningen till att en sover på gatan är det vintertid frusna medmänniskor vi talar om, och som vissa av oss talar med. Oron, rädslan, hatet, hotet och lidandet är ett dagligt och nattligt problem som alldeles för många dras med på grund av utsatta och extremt osäkra boendeförhållanden. Men det är inte som att det råder brist på möjligheter från det allmänna att agera. Låt mig utifrån mina erfarenheter beskriva några av dessa.

Bakgrunden till optimism

Jag har varit med att öppna härbärge och camping för utsatta EU-medborgare som sov på gatan i Lund, med hjälp av ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan ideella föreningar och kommunen.

Jag har även varit med om att som ledamot få igenom en motion i Lunds kommunfullmäktige om att ensamkommande skulle få stanna i Lund under hela deras asylprocess, oavsett om de blev åldersuppskrivna eller inte. Detta gjorde att de ensamkommande som med goda anledningar vägrade slitas från sin situation i Lund och placeras i norra Sverige och som därför vandrade hela nätterna eller sov i stadens stadspark, fick ett tillfälligt boende (kallat Kompassen).

Härbärget och campingen kunde även erbjuda de papperslösa som sov utomhus i Lund tak över huvudet och värme för natten. För de lundensiska hemlösa med svenskt medborgarskap fanns tillräckligt med platser på ett härbärge avsett för dem. Under 2017 och fram tills det lokala maktskiftet från rödgrönrosa till borgerligt fanns alltså knappt någon som sov utomhus i Lund. Detta är bakgrunden till min optimism. Jag vet att det går, om en bara vill, för jag har varit med om det.

Glöm inte de hemlösa

Därför uppmanar jag Sveriges kommuner att låta mänskliga rättigheter vinna kampen denna vinter så att lidandet förlorar. Låt alla få chansen att komma in i värme och trygghet när vi lyssnar till upprepande uppmaningar om att hålla oss inomhus på grund av stormvarningar och iskalla nätter.

Denna vinter uppmanar jag att inte glömma och ignorera de hemlösa, den vanan hos kommunerna måste brytas. Det är dags nu. Låt era hjärtan tina så att den frusne kan värmas.

Forrige artikel Grön ungdom: Handelskammaren har fel om Arlanda Grön ungdom: Handelskammaren har fel om Arlanda Næste artikel SD-ledamöter: Sverige måste reformera narkotikapolitiken SD-ledamöter: Sverige måste reformera narkotikapolitiken