Debatt

Federley (C) om skattepolitik: EU ska samarbeta mer – men reglera mindre

DEBATT. EU-samarbetet måste leva upp till sitt namn och effektivisera arbetet över gränserna. Skattemyndigheter i medlemsländerna måste utnyttja varandra för att komma åt skatteflykt, skriver Fredrick Federley (C).

Fredrick Federley (C), europaparlamentariker.
Fredrick Federley (C), europaparlamentariker.Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Fredrick Federley (C)
Europaparlamentariker


Skattepolitik ska inte bestämmas från Bryssel, utan det yttersta ansvaret ska ligga hos varje medlemsland. Det betyder dock inte att EU inte har en viktig roll att spela gällande frågor om illegal pengatvätt och skatteflykt.

Ska vi komma åt problemen så behövs ett effektivare samarbete över gränser mellan medlemsländer, något som inte funkar inom EU i dag.

Genom att förbise en sådan möjlighet går vi miste om att förhindra fler illegala skattebrott. EU måste lära sig av vad som hände under bland annat panamaskandalen och andra fall av internationell skatteflykt för att komma till rot med problemen.

Bristande politisk vilja

Vi kan inte låta dessa frågor lämnas åt slumpen, och EU:s medlemsländer har sin läxa att göra här. EU-ländernas skattemyndigheter måste samarbeta mer med varandra och OECD behöver arbeta aktivt med det.

Det finns fortfarande ett flertal länder inom EU som uppvisar tendenser som påminner om skatteparadis och som därav underlättar för aggressiv skatteplanering.  

Fredrick Federley (C) , Europaparlamentariker

Enligt EU-kommissionens uppskattningar är det flera hundra miljarder euro som går förlorade på grund av skatteflykt. En rapport från EU-parlamentet konstaterade att det finns en bristande politisk vilja bland medlemsländerna att ta itu med skatteflykt och ekonomisk brottslighet.

Det finns fortfarande ett flertal länder inom EU som uppvisar tendenser som påminner om skatteparadis och som därav underlättar för aggressiv skatteplanering.

"Används inte fullt ut"

Mitt principiella motstånd att skattepolitik inte ska bestämmas från Bryssel består i att skattepolitik är en fråga som bäst bestäms på hemmaplan och har man gett EU en rätt att ta ut skatt så är det inte långt ifrån att man har skapat en egen stat. Något EU givetvis inte bör bli.

EU måste i stället ha ett annat typ av ansvar inom skatteområdet. För att illegal pengatvätt ska minska avsevärt måste alla medlemsländer följa den lagstiftning som finns på plats. Den omfattande lagstiftning som redan finns inom EU, både mellan medlemsländer och länder utanför EU, används i dagsläget inte fullt ut. Hade den gjort det hade vi lyckats begränsa möjligheterna avsevärt.

Att komma åt problemen

Problemet är att reglerna inte följs i stora delar av EU och att samarbete och informationsutbyte länder emellan sker i en alltför liten omfattning. Det är här som EU-samarbetet måste leva upp till sitt namn och effektivisera arbetet över gränserna. Skattemyndigheter i medlemsländerna måste utnyttja varandra för att komma åt problemen ytterligare.

Nya läckor och skandaler

I dag är det minst elva EU-lagar som reglerar skatteflykt och pengatvätt. Att dessa inte efterlevs av flera medlemsländer är oacceptabelt. De länder som inte följer dessa lagar måste sanktioneras.

Om vi inte ser till att medlemsländer följer de regler som redan finns så är det troligt att nya läckor och skandaler kommer utnyttjas av oansvariga privatpersoner och företag.

Det talar sitt tydliga språk att EU-länderna inte gör tillräckligt. Genom att sätta press på medlemsländer kan skattemyndigheter över hela EU jobba mer effektivt tillsammans för att motarbeta skatteflykt. Det måste vi klara av att göra galant, utan att EU ska gå in och reglera skattepolitiken.

Nämnda personer

Fredrick Federley

Tidigare europaparlamentariker (C), tidigare andre vice partiordförande
Statsvetenskap och rättsvetenskap (Örebro uni., 2002)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00