Färre barn dör i olyckor

SKADADE. Allt färre barn och ungdomar dör i olyckor och skador. Dödstalen är nu på den lägsta nivå någonsin, visar en rapport från Socialstyrelsen.

Ella Sundström

Den vanligaste orsaken till att barn vistas på sjukhus är skadehändelser. Men antalet barn som dör i olyckor har aldrig varit lägre. Under de senaste fyrtio åren har antalet barn som avlidit i olyckor minskat från 400 per år, till omkring 70 per år. Enligt statistik från Socialstyrelsen var siffran för 2013 den lägsta någonsin med 58 avlidna barn. Även sjukhusvistelserna fortsätter att minska.

Trafikolyckor är den vanligaste dödsorsaken, som dock har minskat kraftigt sedan 2000-talet. Den näst vanligaste dödsorsaken är drunkning där pojkar är klart överrepresenterade.

– Att antalet trafikolyckor har minskat kan bero på säkrare bilar, men någon djupare analys än så vågar jag mig inte på, säger Socialstyrelsens utredare Pernilla Fagerström till Altinget.

Vart fjärde år redovisar Socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, statistik över skador bland barn från 0-17 år.

 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00