Ex-ledamöter får fallskärmar för 55 miljoner

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING. Nio av tio före detta riksdagsledamöter under 65 år som slutade i samband med valet i höstas får inkomstgaranti från staten. På ett år blir det 55 miljoner kronor.

Det är inte många av de tidigare ledamöterna som har hittat nya jobb, i alla fall inte jobb som ger lika mycket betalt som uppdraget som riksdagsledamot. 78 av 87 ledamöter, under 65 år, kvitterar ut pengar i form av inkomstgarantier (se listan längre ned). Merparten av dessa har ingen avräkning från andra inkomster.

I december månad förra året kostade inkomstgarantin 4,6 miljoner kronor. På årsbasis motsvarar det drygt 55 miljoner kronor.

Två olika system

Det var för ett och ett halvt år sedan som riksdagen bestämde att det ska bli tuffare ersättningsvillkor för före detta riksdagsledamöter. Men dessa regler kommer bara att gälla för de ledamöter som valdes in för första gången i höstas. 

Än så länge gäller de gamla, mer generösa, reglerna.

Framöver kommer det bli två system. Ledamöter som valdes in 2014 och senare får det nya omställningsstödet medan ledamöter som valdes in tidigare får förmåner enligt det gamla systemet med inkomstgaranti – oavsett hur länge de fortsätter att vara riksdagsledamöter.

Intern kritik 

Men frågan var livligt debatterad. Många ledamöter i riksdagen tyckte att det var fel att ledamöterna får en frizon mot regeländringar medan andra på arbetsmarknaden får finna sig i att reglerna om a-kassa eller andra ersättningar ändras under resans gång.

– Vi tycker att det är rimligt att man inte retroaktivt går in och ändrar de här villkoren för riksdagsledamöter. Man måste ha respekt för de avtal som fanns när man gick in i politiken, sade Ewa Thalén Finné (M) till tidningen Riksdag & Departement när förslaget om de nya villkoren presenterades. Finné var Moderaternas representant i den kommitté som utredde frågan.

Enighet över blockgränsen

Detta var linjen, som förutom Moderaterna, drevs av Socialdemokraterna och Folkpartiet. Därmed hade man en stor majoritet i riksdagen. Men det fanns intern kritik i dessa partier mot denna generösa tolkning av retroaktivitet.

Hanif Bali och Carl-Oskar Bohlin, båda moderata riksdagsledamöter ville, när förslaget togs fram, att alla riksdagsledamöter skulle få skärpta villkor för ersättning efter att uppdraget tagit slut. Men så blev det inte.

– I grund och botten har jag kvar den åsikten jag hade då. Jag är försäkrad med det gamla systemet, säger Hanif Bali.

Bali, som valdes in 2010 kommer att få inkomstgaranti i fem år om han slutar efter denna mandatperiod. Om han i stället hade omfattats av det nya omställningsstödet, som var hans egen linje, skulle han få pengar i två år efter riksdagsuppdraget.

­– Jag kommer inte att driva frågan. Det är så stor majoritet emot. Det är effektivare att låta oss med det gamla systemet dö ut, säger Hanif Bali.

Listan över ex-ledamöter med inkomstgarantier innehåller 121 namn. Förutom de 78 personer under 65 år som slutade i riksdagen i samband med valet är det 43 som slutade för längre sedan. Den som har fått inkomstgarantin längst har fått pengar sedan 1996. 

Forrige artikel Planen klar för att riva upp beslut om socialavgifter Planen klar för att riva upp beslut om socialavgifter Næste artikel Sänkta socialavgifter för de yngsta 1 maj
Regionråd (SD):

Regionråd (SD): "Offrat människoliv för att rädda ekonomin"

DEBATT. De äldre ska inte användas som brickor i ett ekonomiskt experiment av regeringen. Testning av nyinflyttade på boenden borde ha införts tidigare och personal borde ha använt korrekt skyddsutrustning, skriver regionråd Håkan Lösnitz (SD).