EU-parlamentet vill skärpa den gränsöverskridande cancervården

I dag tisdag debatterar EU-parlamentet om hur unionen ska bekämpa cancer mer effektivt. Ulrika Årehed Kågström ser ett stort värde av en EU-gemensam cancerplan. Acko Ankarberg Johansson (KD) tror att frågan kan bli stor under det svenska EU-ordförandeskapet nästa vår.

EU-parlamentets förslag på cancerstrategi ska debatteras i riksdagen senare i vår.
EU-parlamentets förslag på cancerstrategi ska debatteras i riksdagen senare i vår. Foto: Bertil Ericson / TT
Marie Lundahl

EU-parlamentets särskilda utskott för cancerbekämpning (BECA) har presenterat ett betänkande och en cancerplan om hur EU-länderna tillsammans ska kunna vidta åtgärder och bli mer kraftfulla i kampen mot cancer.

BECA:s förslag ska under tisdagen debatteras i EU-parlamentet, och under onsdagen ska parlamentet rösta igenom ett beslut om hur unionen ska gå vidare.

BECA föreslår bland annat att EU bör underlätta kliniska prövningar för cancerpatienter, öka tillgången på cancerläkemedel och underlätta tillgången till gränsöverskridande sjukvård. BECA vill också utöka ländernas gemensamma upphandlingsförfaranden.

Dessutom föreslår utskottet att cancerpatienter garanteras ”rätten att bli bortglömd”, det vill säga att cancerpatienter inte diskrimineras ekonomiskt efter avslutad behandling om de vill ansöka om kredit eller försäkringar.

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström ser mycket positivt på BECA:s cancerplan och tror att den har en stor betydelse.

– Det lyfter fram cancerfrågan i strålkastarljuset och påvisar vilka enorma behov av insatser som finns. Dessutom sätts frågan på den politiska dagordningen även nationellt, säger hon till Altinget.

Ulrika Årehed Kågström påpekar att cancerplanen är omfattande och har ett ”helhetstänk”, vilket hon menar belyser alla viktiga aspekter i bekämpandet av cancer. 

– I planen lyfts hela behovskedjan fram från prevention, tidig upptäckt, vård, rehabilitering och forskning. Det finns en tydlig målsättning och i vissa delar har man även satt en budget, säger hon.

Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) tycker att EU-parlamentets initiativ är positivt men poängterar att EU generellt sett inte har med svensk sjukvård att göra.