EU-ministern hoppas på att skapa breda klimatallianser

Enligt Sverigedemokraterna ligger ansvaret för att nå klimatmålen helt och hållet på de tre regeringspartierna. Det är ingenting som gör samarbetet svårare, enligt EU-minister Jessika Roswall (M).

Möter en svår balansgång i EU-politiken. ”Jag ser det som att regeringens alla företrädare behöver ha goda relationer med framför allt de fyra samarbetspartierna.”
Möter en svår balansgång i EU-politiken. ”Jag ser det som att regeringens alla företrädare behöver ha goda relationer med framför allt de fyra samarbetspartierna.” Foto: Axel Adolfsson / Press
Jacob Hederos

Frågan om samarbetet mellan Tidöpartierna inom de frågor som relaterar till EU-politiken fortsätter att vara omdebatterad. Under den EU-politiska partiledardebatten i riksdagen var frågan uppe i flera omgångar och buden från de olika företrädarna för regeringssamarbetet varierade.

Sverigedemokraterna ska enligt Tidöavtalet informeras i alla ärenden, men behöver inte vara med och bilda majoritet i politikområdena utanför samarbetsområdena. Men exakt var den gränsdragningen går, det är inte EU-minister Jessika Roswall helt klar över när Altinget når henne i veckan.

Den övergripande ingången är att söka breda kompromisser.   

– Jag tänker att jag har arbetat i EU-nämnden i flera år och har samarbetat med alla partier. Och min ambition är även att göra det framgent och hitta breda lösningar. Det gäller i synnerhet under ordförandeskapet, där jag tror att Sverige gagnas av att vi jobbar gemensamt brett, säger Roswall till Altinget och fortsätter:

– Sedan har vi Tidöavtalet där det finns olika delar där det står att dessa fyra partier ska samarbeta och så finns det andra delar som inte ingår. Exakt hur det kommer att ske, det vet jag inte exakt. Men jag ser ju redan nu att det fungerar. Jag och Martin Kinnunen (SD:s ledamot i nämnden reds.anm.) har jobbat länge tillsammans och det har fungerat bra. Jag känner mig trygg i det.

Ett av samarbetsprojekten i Tidöavtalet rör klimat- och energifrågor. Men samtidigt anser SD:s ledamot i EU-nämnden och även klimatpolitisk talesperson, Martin Kinnunen, att det är regeringens ansvar att leverera politik i linje med klimatmålen.

Med tanke på hur ofta ni talar om vikten av att använda EU-gemensamma styrmedel på området för att nå just de målen – kommer ni söka stöd i de här frågorna hos andra partier?