Eriksson vill bygga helt nya städer

BOSTÄDER. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) vill bygga nya städer. Mälardalen och Göteborg pekas ut som möjliga platser.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) vill att regeringen möjliggör byggandet av helt nya städer.
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) vill att regeringen möjliggör byggandet av helt nya städer.Foto: Pressbild Miljöpartiet Flickr

Under torsdagen meddelade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson att han ger Johan Edstav (MP), landstingsråd i Uppsala, uppdraget att se över i vilka områden i Sverige som det kan vara möjligt att göra nya större bostadsexploateringar. Planerna har sin utgångspunkt i 22-punktsprogrammet som Eriksson och finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade i juni och som genom bland annat förändringar i plan- och bygglagen och en översyn av Boverkets regler ska förenkla bostadsbyggandet i Sverige.

LÄS MER: Eriksson hoppas att bostadsbyggandet kommer igång

Peter Eriksson ser hellre att helt nya städer växer fram än att förorter läggs till de befintliga. 

– Det här ska sätta modell för hur vi bygger moderna städer i framtiden, sade bostadsministern under torsdagens pressträff.

Pendlingsavstånd till storstäder viktigt

Det här ska sätta modell för hur vi bygger moderna städer i framtiden

Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister

I mars nästa år ska Edstav redovisa kostnaderna som kan uppkomma för regeringen i och med satsningen och vid halvårsskiftet hoppas Eriksson på att färdiga planer på vilka områden som kommer beröras har tagits fram. Bra kommunikationer och pendlingsavstånd till storstäder är kriterier som kommer att vara viktiga och städerna ska vara i storleken av en mindre kommun, på 10 000 invånare eller mer.

– Uppdraget täcker hela Sverige men behovet är som störst i våra storstäder och tillväxtområden, sade Johan Edstav under pressträffen och tillade att takten på bostadsbyggandet i framtiden måste ligga på minst den takt det ligger på i dag. 

Han nämner Mälardalen och Göteborg som områden som kan komma att bli intressanta. Satsningen är inte tänkt att vara en del av den pågående Sverigeförhandlingen som arbetar med att få fram 100 000 bostäder i storstäderna och längs järnvägssträckan där regeringen planerar att bygga för höghastighetståg. 

– Det här ska i första hand utgå från befintliga detaljplaner och infrastruktur där det finns goda möjligheter att göra större exploateringar, sade Peter Eriksson.

LÄS MER: Infrastrukturplanen: Höghastighetståg och underhåll

SKL välkomnar samordningen

Lena Micko, ordförande för Sveriges kommuner och landsting, är positiv till initiativet:

– Att staten utgår ifrån de byggplaner kommunerna har eller vill planera men inte kommer vidare med för att det saknas statlig infrastruktur är riktigt bra tänkt. Tidigare har vi upplevt en situation som varit tvärt om, att byggandet skulle ske utifrån var infrastrukturen skulle byggas, kommenterar hon i ett pressmeddelande.

Gällande den andra delen av uppdraget, att hitta områden för exploatering som i dagsläget inte ingår i kommunernas detaljplaner är hon något mer skeptiskt men välkomnar även det:

– Det låter lite långsökt och kan bli svårt för utredaren, med tanke på kommunernas försprång när det gäller till exempel lokalkännedom. Men SKL och kommunerna hjälper gärna till, om staten står fast vid att ta sitt ansvar för infrastrukturen, kommenterar Micko.

 

Dokumentation

Vad händer nu?

  • Uppdraget ska slutredovisas 30 juni 2017 men redan 17 mars ska kostnaderna redovisas. Därefter fattas beslut om vilka insatser regeringen ska genomföra.

Nämnda personer

Johan Edstav

Tidigare regionråd (MP) Region Uppsala

Peter Eriksson

Styrelseordförande Drive Sweden
Gymnasielärare (Uppsala Uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00