Erfaren GD tar över Transportstyrelsen

UTNÄMNINGAR. Maria Ågren blir ny generaldirektör för Transportstyrelsen. Ågren har haft många statliga toppjobb och är regeringen Löfvens första utnämning av en chef till en större myndighet.

Mattias Croneborg

Maria Ågren har lång erfarenhet från statsapparatens toppskikt. Hon är nu generaldirektör för Naturvårdsverket och tidigare var hon myndighetschef på Statens geotekniska institut, SGI. Hon arbetade under lång tid på SMHI på en rad olika positioner, däribland generaldirektör.

Maria Ågren är den rödgröna regeringens första chefsutnämning till en större myndighet. Hon kan ses som en neutral utnämning då hon varken har partipolitiska kopplingar till Alliansen eller de borgerliga.

Många chefer socialdemokrater 

Flertalet av myndighetscheferna som tillsatts de senaste åren är opolitiska. Av dem som har haft en politisk bakgrund kommer en majoritet från Socialdemokraterna. En granskning som Altinget har gjort visar att detta varit fallet både under socialdemokratiska och borgerliga regeringar.

Rekryteringen har tagit lång tid, över ett halvår. När regeringen (Alliansen) gick ut med jobbannonsen i somras sökte man någon med ”gedigen erfarenhet av att leda stora och komplexa organisationer”.

För myndighetschefer gäller numera sekretess vid rekrytering. Men annonseringen av tjänster sker öppet på regeringens webbplats.

Öppen process

När Maria Ågren fick sitt förra jobb som generaldirektör på Naturvårdsverket av alliansregeringen 2008 var det genom en öppen rekryteringsprocess. Den dåvarande regeringen beskrev rekryteringen på följande sätt i ett pressmeddelande:

”28 sökande anmälde intresse efter annonsering i media. Sex kandidater har kallats till en första intervju i departementet och därefter har tre kandidater genomgått en djupintervju med en av de upphandlade konsulterna för chefsrekrytering. Efter återrapportering har de sökandes yrkesmässiga och personliga meriter analyserats i förhållande till kravprofil och Naturvårdsverkets uppdrag.”

Den tidigare generaldirektören för Transportstyrelsen, Staffan Widlert, var dess förste generaldirektör. Han tillträdde den 1 januari 2009. Han hade då själv utrett bildandet av den nya myndigheten.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget