Debatt

En tsunami av regler hjälper inte det hållbara samhällsbygget

Ta ett helhetsgrepp om EU:s kemikaliestrategi och stå upp för den svenska industrin och samhällets behov av kemi. Det är uppmaningen till regeringen från IKEM:s Jonas Hagelqvist och Kristina Neimert Carne, inför Sveriges EU-ordförandeskap till våren. 

Det behövs mer än 1000 olika kemikalier för att tillverka de mikrochips och halvledare som möjliggör bland annat vindkraft, och tillverkningen av solceller, skriver debattörerna.
Det behövs mer än 1000 olika kemikalier för att tillverka de mikrochips och halvledare som möjliggör bland annat vindkraft, och tillverkningen av solceller, skriver debattörerna. Foto: Michael Sohn/AP/TT
Jonas Hagelqvist
Kristina Neimert Carne
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Just nu förbereder EU ny lagstiftning som innebär att tusentals kemikalier kan komma att regleras på ett bräde. Det riskerar att få långtgående konsekvenser för all svensk industri och för svenska konsumenter. Regeringen måste se till att genomföra en konsekvensanalys och vi vill se en politik som tar sikte på innovation och utveckling i stället för förbud.

Hållbarhet förutsätter kemi

Innovativ kemi är en förutsättning för solceller, återvinningsbara batterier och vacciner. Utan kemi blir det inget biobränsle, fossilfritt stål eller hållbart byggande. Kort sagt: ingen hållbar samhällsutveckling. Sveriges välstånd bygger på innovativa kemiföretag som har gjort banbrytande upptäckter för vår välfärd, igår och i dag.

Det behövs mer än 1000 olika kemikalier för att tillverka de mikrochips och halvledare som möjliggör elektrifierade transporter, vindkraft, tillverkningen av solceller och vår digitala livsstil. Moderna smörjoljor är sammansatta för att minska friktion, spara energi, och skydda mot korrosion. Vingarna i vindkraftverk måste vara lätta, starka och klara att stå 30 år i tuff miljö. Allt detta kräver avancerad kemi för att bli verklighet.

Tsunami av regler

Sveriges kemiindustri står bakom målen med EU:s kemikaliestrategi, men implementeringen riskerar just nu att omintetgöra det hållbara samhällsbygget. Trots att strategin uttryckligen pekar ut innovation och vikten av en hållbar kemikalieanvändning i Europa så missar regeringen att skapa de förutsättningar som vår industri och alla kemikalieanvändare behöver för att klara omställningen.

Det är en tsunami av nya regulatoriska förutsättningar för kemikalier som ligger på bordet, men varken regeringen eller myndigheterna utreder vad det får för konsekvenser för den svenska välfärden. EU:s kemikaliestrategi har höga ambitioner att skydda hälsa och miljö, vilket är bra. Men för att vi ska nå de målen måste vi fokusera våra resurser dit de gör mest nytta.

Därför måste varje ny reglering fylla ett tydligt syfte och utformas så träffsäkert som möjligt så att både industrins och myndigheternas resurser riktas mot rätt mål. I annat fall riskerar förslagen att träffa mer än 10 000 ämnen, vilket skulle leda till missriktade arbetsinsatser och vara förödande för den svenska industrin och samhället som helhet.

En fjärdedel av Sveriges exportvärde

Svensk kemiindustri står för en fjärdedel av Sveriges exportvärde. Enligt en rapport från Ricardo Energy and Environment kan upp till en tredjedel av den europeiska kemiindustrins omsättning att utraderas om kemikaliestrategin inte implementeras med samhällets behov av kemikalier i åtanke.

Kemiindustrin levererar insatsvaror till alla andra industrier, så ett slag mot kemikalieproduktionen kommer enligt samma rapport att få kännbara konsekvenser även för pappers- och massaindustrin, fordonsindustrin och livsmedelsproduktionen, för att nämna några.

Ta ett helhetsgrepp

Målet med kemikaliestrategin är att skydda hälsa och miljö samtidigt som kemikalieproduktion och kemikalieanvändning i Europa bidrar till en grön omställning. För att det ska bli verklighet behöver regeringen ta ett helhetsgrepp om kemikaliestrategin och stå upp för den svenska industrin och samhällets behov av kemi genom att:

  • Den svenska industrins tillgång till säkra och hållbara kemikalier upprätthålls och säkerställs.
  • Konsekvenserna av kemikaliestrategin för den svenska välfärden får en ordentlig genomlysning.
  • Implementeringen av kemikaliestrategin sker i takt med utveckling och innovation och är så träffsäker som möjligt.

Regeringen bör ta chansen våren 2023

Det är under Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023 som kemikaliestrategin ska behandlas. Regeringen har alltså en god chans att se till att svensk kemiindustri ges förutsättningar att bidra till den gröna omställningen genom innovation och utveckling – inte detaljreglering och förbud. Ta den.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget