Efter konflikten om minimilöner: Nu vill EU stärka dialogen mellan fack och företag

EU-kommissionen vill med nya rekommendationer stärka dialogen mellan arbetsmarknadens parter i medlemsländerna. För de nordiska länderna är det en balansgång när EU tar initiativ inom området då det riskerar att krocka med den nordiska arbetsmarknadsmodellen. ”Förslaget är i grunden positivt – men vi kommer studera det i detalj”, säger LO:s vice ordförande Therese Guovelin.

LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin välkomnar att EU-kommissionen vill stärka den sociala dialogen i medlemsländerna. 
LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin välkomnar att EU-kommissionen vill stärka den sociala dialogen i medlemsländerna. Foto: Johanna Geron, Pool/APTT, Claudio Bresciani/TT
Charlotta Asplund Catot

BRYSSEL. Till skillnad från den infekterade frågan om lagstadgade minimilöner i EU-länderna så är EU-kommissionens senaste initiativ på arbetsmarknadsområdet inte lagligt bindande.

När EU:s arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit på onsdagen lade fram förslag på hur dialogen mellan arbetsmarknadens parter – fack och arbetsgivare – ska stärkas i medlemsländerna kom det i form av icke-bindande rekommendationer.

Ändå är det med största noggrannhet som de svenska parterna på arbetsmarknaden nu analyserar kommissionens förslag.  

– Det är ju alltid lite tveksamt när EU ger sig in på det här områdena och vi måste fortfarande studera förslaget i detalj. Men i grunden är vi väldigt positiva till en rekommendation till en fungerande modell med social dialog, sade LO:s vice ordförande Therese Guovelin till Altinget strax efter att förslaget kommit på onsdagen.

De senaste åren har allt fler lagstiftningsförslag kommit från EU-håll inom arbetsmarknadsområdet – förslag som krockar med den nordiska modellen där det är upp till arbetsgivare och arbetstagare att komma överens till skillnad från många andra EU-länder där det är lagstiftning som driver förändring.

EU-kommissionens förslag

Rekommendation till medlemsländerna om hur de kan stärka den social dialogen nationellt, bland annat genom att:

  • Se till att arbetsmarknadens parter rådfrågas när ny ekonomisk, sysselsättnings- och socialpolitik ska utformas och genomföras.
  • Uppmuntra parterna att kommunicera bättre om fördelarna med social dialog och kollektivavtal.
  • Se till att parterna har tillgång till relevant information och att säkerställa stöd från nationella regeringar.

Meddelade om att stärka arbetsmarknadsdialogen på EU-nivå, bland annat genom att i större utsträckning involvera parterna i utformningen av ny EU-politik och att effektivisera
EU:s tekniska och finansiella stöd till parterna.

För bara en vecka sedan beslutade Sverige att göra gemensam sak med Danmark och stödja grannlandet när det begär att få minimilöndirektivet prövat – och underkänt – i EU-domstolen. 

När EU:s arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit presenterade det nya förslaget på onsdagen underströk han vikten av att respektera de nationella arbetsmarknadsmodellerna. 

– Målet för detta paket är att främja den sociala dialogen i hela Europa, med hänsyn till – och detta är en mycket viktig fråga – mångfalden av den sociala dialogen som den fungerar i de olika medlemsstaterna. Vi har olika system, och vi vill inte ändra på detta, men vi har ett gemensamt intresse av att den sociala dialogen fungerar väl i alla medlemsländer, sade han. 

Therese Guovelin på LO håller med om vikten av att stärka dialogen mellan arbetsmarknadens parter i Europa.

– Vi förespråkar ju att det ska till långt mer social dialog i medlemsländerna än vad som sker idag. Vi har en väldigt väl fungerande modell i Sverige men som även den behöver värnas, och även vi hade gagnats av att den hade funnits i många fler länder än de fåtal där det idag fungerar. Så på så sätt är det här förslaget är väldigt positivt, sade hon.

Altinget logoEU
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget eu får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.