Ebolavirus klassas som samhällsfarligt

VÅRD. Riksdagen har beslutat att klassa virussjukdomen ebola som en samhällsfarlig sjukdom. Det innebär att det blir möjligt att använda extra-ordinära smittskyddsåtgärder utifall en epidemi skulle bryta ut i Sverige.

Ella Sundström

Efter utbrottet i Västafrika och efter en rapport från Socialstyrelsen har regeringen beslutat att det finns skäl att höja beredskapen.

När en sjukdom förs in som samhällsfarlig i smittskyddslagen kan beslut om extraordinära smittskyddsåtgärder fattas. Då kan ansvariga myndigheter tillämpa åtgärder så som karantän, hälsokontroller vid inresa eller avspärrning av ett område för att motverka sjukdomsspridning. Detta görs för att skydda viktiga samhällsfunktioner. Tidigare har smittkoppor och SARS (svår akut respiratorisk sjukdom) räknats som samhällsfarliga sjukdomar.

Ebolaviruset har tekniskt sett redan innefattas i smittskyddslagen, eftersom sjukdomen tillhör gruppen virala hemorragiska febrar, som redan finns listade under allmänfarliga sjukdomar.

Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 april 2015.

 

Dokumentation

Ebola är en virussjukdom som orsakar en så kallad blödarfeber. Risken är liten att en person som insjuknat i ebola ska föra viruset vidare genom att befinna sig på bussen, flygplanet eller någon annan offentlig plats där många människor är. Det beror på att:

  • Viruset inte är luftburet. Ebola smittar bara genom kontakt med kroppsvätskor.
  • En person som fått ebolaviruset inte för det vidare förrän symtom visar sig
  • När sjukdomen brutit ut med symtom är personen för sjuk för att orka ta sig någonstans

Källa: 1177 VårdguidenE-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00