Dragos Pîslaru blir ordförande i EU-utskott för sysselsättning och sociala frågor

EU-parlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) har valt rumänske Dragoş Pîslaru (Renew Europe) till ordförande för den andra hälften av valperioden.

Marie Lundahl

2019 valdes Dragoş Pîslaru till ledamot av Europaparlamentet. Han har sedan dess varit samordnare för utskottets Renew-grupp (som består av främst liberala och socialliberala ledamöter).

”Avgörande”

I ett uttalande säger Dragoş Pîslaru att han är hedrad över uppdraget och att ”den kommande perioden kommer att bli avgörande för att möta behoven hos alla européer, efter den mycket svåra period vi alla har gått igenom.”

Vice ordföranden

Utskottet valde även italienska Elisabetta Gualmini (S&D, IT), franska Leila Chaibi (Vänstern, FR) samt slovenska Romana Tomc (EPP, SL) till nya viceordförande för utskottet. Tyska Katrin Langensiepen valdes om till vice ordförande för Gröna/EFA och DE.

EU-utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) har 55 ledamöter och samma antal suppleanter, vilka företräder parlamentets sju politiska grupper.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget