Domstol tas bort vid beslut om vargjakt

JAKT. I höst försvinner möjligheten att stoppa en vargjakt genom att gå till domstol. Men EU-kommissionen anser att Sverige är helt fel ute och kräver en förklaring från utrikesminister Carl Bildt och regeringen senast nästa vecka.

Naturvårdsverket arbetar just nu med nya föreskrifter som delegerar rätten att besluta om licensjakt på varg till länsstyrelserna. Enligt tidsplanen ska de träda i kraft under hösten.

I och med detta kommer möjligheten för jaktmotståndare att invända mot ett jaktbeslut genom att gå till domstol att försvinna. Båda ändringarna är en konsekvens av regeringens proposition "En hållbar rovdjurspolitik" som riksdagen beslutade om i december 2013.
- Förutsättningarna för licensjakt är i sak samma som tidigare. Skillnaden är att ett eventuellt överklagande av en länsstyrelses beslut om licensjakt går till Naturvårdsverket som enligt jaktförordningen är sista instans, säger Hanna Ek, jurist vid Naturvårdsverket.

Men EU-kommissionären Janez Potocnik är inte imponerad av att rätten till prövning i domstol försvinner och väljer att hota Sverige med - domstol. Ändringen är ett brott mot Århuskonventionens bestämmelser om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, enligt EU-kommissionens formella underrättelse till Sverige. Senast den 11 september ska Sverige ha svarat EU-kommissionen.

I den tidigare korrespondens som har skett mellan EU-kommissionen och regeringen kring ärendet har Sverige lyft fram att svenska myndigheter är självständiga samt att en prövning av en myndighet är lika omfattande och självständig som den som görs av en förvaltningsdomstol. Ett svar som alltså inte övertygade EU-kommissionen, då de valt att driva frågan ett steg vidare i den trestegsraket som föregår EU-domstolens skrank.

De senaste två vintrarnas vargjakt har avbrutits och ligger båda i domstol - 2013 års jakt väntar på att avgöras av kammarrätten och 2014 års jakt ligger i förvaltningsrätten. Miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden (WWF) och Rovdjursföreningen ligger bakom båda överklagandena.

Oscar Alarik, jurist på Naturskyddsföreningen, tror att domstolen är en viktig aktör om vargfrågan någonsin ska få en långsiktig lösning i Sverige.
- Det är en av domstolarnas funktion i samhället, att få avslut på långa och infekterade konflikter.

Forrige artikel Riksbanken vill inte ha ansvar för pengar Riksbanken vill inte ha ansvar för pengar Næste artikel Regeringen redo höja straff för sexköp Regeringen redo höja straff för sexköp