Domstol ska lösa tvister med investerare

HANDEL. EU-kommissionen vill införa domstolar som ska avgöra tvister i handelsavtal. Detta är ett sätt att svara på kritiken mot förhandlingarna om avtalet med USA (TTIP).

En del av det kommande avtalet med USA innehåller regler om skydd för investerare. Kritiker anser att öppnar för att företag kan stämma de länder som stiftar lagar som missgynnar företaget. Avtalet innehåller ett system för att lösa sådana tvister i särskilda skiljedomstolar (ISDS) och liknande lösningar finns i andra av EU:s handelsavtal.

Men nu vill kommissionen ta fasta på kritiken mot privat rättskipning och föreslår ett system med investeringsdomstolar i två instanser, med offentligt utsedda domare och där öppenheten ska garanteras. De fall som en investerare ska kunna ta till domstol ska begränsas till ärenden om exempelvis expropriation utan ersättning eller olika former av diskriminering, enligt kommissionen.

–Vi vill skapa ett nytt system som är uppbyggd kring samma stomme som gör att medborgarna litar på inhemska eller internationella domstolar, sade handelskommissionären Cecilia Malmström när hon presenterade planerna

Förslaget ska nu tas upp med ministerrådet och EU-parlamentet och därefter ska det läggas fram som ett EU-bud i de pågående förhandlingar med USA.

Enligt Malmström ska kommissionen arbeta för att inrätta en permanent Internationell investerardomstol och att den på sikt ska ersättas andra typer av system för att lösa tvister i de avtal som EU har ingått.

Forrige artikel Regeringen: Ingen dramatik i slopad mening om Nato Næste artikel Köerna till solcellsstöd ska bort Köerna till solcellsstöd ska bort
LR: Lärare ska erbjudas munskydd av arbetsgivaren

LR: Lärare ska erbjudas munskydd av arbetsgivaren

DEBATT. Nu måste huvudmän och rektorer i samråd med skyddsombuden fatta aktiva beslut om undervisning ska ske på distans. De lärare som fortsätter undervisa på plats ska erbjudas kostnadsfria munskydd, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund.