DO: Skolor gör inte tillräckligt i arbetet mot diskriminering

Det saknas tillräckliga insatser mot diskriminering i skolorna, enligt diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius, som menar att skolor måste bli bättre på att sätta stopp för diskriminering, men även vad gäller förebyggande åtgärder.  

Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix/TT
Rebecka Prahl

Diskrimineringsombudsmannen har redovisat sitt regeringsuppdrag att kartlägga diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning.  

– Den huvudsakliga bilden är att diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning är ett omfattande samhällsproblem. Det påverkar människor i deras vardag, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius till Altinget.  

Inom utbildningsväsendet handlar det till exempel om att barn trakasseras i skolan. På arbetsmarknaden kan det vara att arbetssökande som sorteras bort i rekryteringsprocessen på grund av att de har ett utländskklingande namn.

– Det som också är väldigt tydligt är att människor som är synliga i sin religion, som till exempel bär religiösa symboler eller religiös klädsel, i stor utsträckning får utstå olika former av kränkningar, säger Lars Arrhenius.  

– Det vi ser mycket är trakasserier av elever som har det här uttrycket för religion. Det kan handla om slöja, eller att man bär på ett kors. 

DO har i sin rapport haft dialog med ett 50-tal organisationer och samfund, som alla ger en samstämmig bild.

– Genom de anmälningar som kommer in till oss, genom de rättsfall som finns och genom de dialoger som vi har haft så är min bild att diskriminering som har samband med religionsuppfattning är ett omfattande problem i samhället.  

Lars Arrhenius pekar också på att utbildningsanordnaren är den som bär det yttersta ansvaret.

– Skolorna har en skyldighet att agera för att få stopp på diskriminering och utreda sådana situationer. Lagstiftningen är väldigt tydlig.