Den blårödgröna budgetröran

KOMMENTAR. Dagens budget ska ses i sammanhanget av en budgetröra det senaste året där inte mindre än sex partier har satt sina avtryck.

Dagens budget innebär att regeringen på inkomstsidan sänker skatterna för höginkomsttagare, pensionärer och glesbygdsbor. På utgiftssidan är det stora förändringar på flera områden. Försvar och rättsväsende får betydligt mer pengar medan utgifterna för nyanlända minskar kraftigt. Det senare hänger samman med att antalet nyanlända minskat kraftigt sedan kulmen 2015 och att etableringskostnaderna därmed minskar. 

Dramatisk resa

Det liggande förslaget från regeringen och dess samarbetspartier är resultatet av en dramatisk budgetresa. De segdragna regeringsförhandlingarna i höstas bakband den sittande övergångsregeringen. Dess budget skulle vara fri från politiska initiativ. En sådan budget finns så klart inte eftersom fördelningen av medborgarnas skattepengar alltid är politiskt, och även oförändrade utgifter är ett politiskt ställningstagande. Men en budget måste fram och då blev lösningen att så långt som möjligt låsa budgeten till föregående års utgifter. Resultatet av denna är kolumnen längst till höger i tabellen nedan.

Annorlunda tänk

Men oppositionen tänkte annorlunda. Om regeringen ändå sitter där och inte vill driva sin egen politik så kan den lika gärna driva någons annans politik, resonerade man. KD och M enades därför om ett budgetförslag som med Sverigedemokraternas hjälp röstades fram i riksdagen. Resultatet av denna är andra kolumnen från vänster i tabellen.

Ungefär samtidigt som övergångsregeringen började att driva igenom KD-M-budgeten blev det klart med regeringssamarbetet. Centern och Liberalerna banade väg för en fortsatt MP-S-regering givet att den skulle genomföra 73 sakpolitiska uppgörelser vid sidan om ett antal breda uppgörelser som fanns sedan tidigare. 

Regeringen hamnade alltså i den otacksamma uppgiften att med ena handen genomföra en budget bestämd av KD och M, och med andra handen komplettera den budgeten med en vårändringsbudget som var märkt C och L (tredje kolumnen i tabellen). Mycket mer schizofren politik än så är svår att tänka sig. 

I opposition mot sin egen budget

För nästa år kan regeringen och dess samarbetspartier för första gången sätta avtryck med en helt egen budget. Vi kommer fortfarande att ha en finansminister som opponerar mot delar av sin egen budget. Tydligaste exemplet denna gång är slopandet av värnskatten. 

Det blir ingen lätt uppgift för framtida forskare när de ska bena ut vad i vilken budget som kommer från vilket parti. 

......

 

 

Beslutskedja: Budgetpropositionen för 2020

Regeringens förslag till statens budget för 2020. Beslut om budgeten fattas under hösten 2019.

12/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
18/9
2019
19/9
2019
20/9
2019
20/9
2019
20/9
2019
2/10
2019
2/10
2019
8/10
2019
9/10
2019
11/10
2019

Forrige artikel Ann Lindes brokiga ministerresa Ann Lindes brokiga ministerresa Næste artikel 202 träd som skymmer skogen 202 träd som skymmer skogen