Debatt

Demensbyar kan ge ett värdigt liv för äldre

Antalet dementa kommer att öka under de kommande decennierna, därför är det dags att planera för en ökning av demensboenden. En intressant idé värd att undersöka vidare är så kallade demensbyar, skriver Christina Nilsson (SD).

Nya tankar och idéer måste tas tillvara om vi ska få den där goda omsorgen för våra äldre som vi vill ha, skriver debattören.
Nya tankar och idéer måste tas tillvara om vi ska få den där goda omsorgen för våra äldre som vi vill ha, skriver debattören.Foto: Johanna Norin/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Demens är ett samlingsnamn för ett flertal olika kognitiva funktionsnedsättningar och risken att drabbas är större ju äldre man blir. Demens är inget naturligt åldrande, utan sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor.

Planera för fler dementa

I takt med att antalet äldre blir fler räknar Socialstyrelsen med att omkring 190 000 personer kommer att ha en demenssjukdom år 2030 och 250 000 personer år 2050. Det är alltså hög tid att planera för en ökning av demensboenden. Nya tankar och idéer måste tas tillvara om vi ska få den där goda omsorgen för våra äldre som vi vill ha. En intressant idé värd att undersöka vidare är ”demensbyar”.

Det har hävdats att demensbyar är segregerande och det verkar ha funnits motstånd mot vårdformen i Sverige. 

En föregångare är Nederländerna, där det två mil söder om Amsterdam finns en by som öppnade år 2009 med omkring 170 invånare. De Hogeweyk, som byn heter, har blivit en magnet för demensvården och här tar man emot besök från många länder med intresse för vårdformen.

Det ser ut som en vanlig by men alla invånare här är demenssjuka. Här finns ett café, en frisör och en mataffär bland mycket annat. Här promenerar man utan att gå vilse, för vägarna leder alltid tillbaka till utgångspunkten. Alla som arbetar i byn är antingen vårdare eller utbildade i omhändertagande av dementa. Här finns också 150 frivilliga.

”Patienterna kan röra sig helt fritt”

På De Hogeweyk byggde man mindre boendeenheter utifrån vad personerna tidigare tyckt om och varit intresserade av, som växter, musik eller hantverk. Grundidén är att patienterna kan röra sig helt fritt och obevakat utan någon fara. Det finns också bara en in- och utgång till byn som är bevakad dygnet runt. En av byns grundare anger att man fått lugnare anhöriga, mindre medicinåtgång och stor patientnöjdhet.

Även i byn Dax i den franska regionen Nouvelle-Aquitaine bor 120 invånare med demens. Den fem hektar stora byn slog upp dörrarna den 11 juni 2020. Hårsalong, matbutik och restaurang kan besökas dagligen precis som man gjort förut.

Danmark har också en demensby som invigdes år 2016. I Svendborg ligger Bryghuset Demensby med 125 boende inom ett inhägnat område. Man tog över och byggde om ett redan existerande äldreboende här. Promenadvägar leder till olika upplevelser och aktiviteter. Här finns motionsavdelning, restaurang, café, frisör, butik, musikrum och en utemiljö rik på olika upplevelser. Här kan man röra sig fritt inom ett stort område och vill man gå utanför är det inga problem, då följer personal med. Man säger också här att man uppfyller god vård med mindre medicinering och bra anhörigstöd.

Utvärdera demensbyar som vårdform

Det finns en demensby i Sverige – Månstorp Ängar i Vellinge som startade i september 2021 och innehåller 56 lägenheter. I sin reklam anger man att det finns tillgång till promenadstråk, vacker strandmiljö, varmvattenpool och skönhetssalong bland mycket annat. All personal är utbildad inom bemötande och minnesproblematik. Utemiljön erbjuder vackra trädgårdar och man har också ett vårdhundsteam. Skillnaden här är att området inte är inhägnat.

Det har hävdats att demensbyar är segregerande och det verkar ha funnits motstånd mot vårdformen i Sverige. Man kan invända att äldreomsorgen redan är segregerad och kanske mest för äldre dementa. Att som äldre få möjlighet att röra på sig eller syssla med något man tycker om, i trygga omgivningar, är oerhört viktigt för den psykiska och fysiska hälsan. Att få en närmare utvärdering av vårdformen vore därför mycket intressant.

Dessa boenden verkar ha förutsättningar att ge trygghet både för boende och anhöriga samtidigt med ett personligt oberoende där man kan leva som innan, vilket ger ett värdigt liv även för den som är äldre och dement.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget