Debatt: Låt inte SJ:s reklammyt styra resepolicys och politiska beslut

DEBATT. SJ:s reklammyt om att tågresan är 40 000 gånger klimatvänligare än samma flygresa måste ifrågasättas. Räknar man som SJ blir flygresan och tågresan nämligen nästan lika gröna, skriver David Hild från Fly green fund.

Placeholder image
"Jämfört med tåget motsvarar alltså flygresans utsläpp Stockholm till Göteborg endast det från 10 till 15 tågresor" Foto: Lindsey Wasson/Reuters/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
David Hild
Vd, Fly green fund


Att beräkna resors klimatpåverkan är komplext oavsett transportslag eftersom många faktorer påverkar den enskilda resan. Att kontrollräkna påståendet i SJ:s marknadsföring försvåras av att SJ inte delar med sig av de uppgifter som behövs.

Den nyfikne får vända sig till uppgifter i tillgänglig forskning. Det visar sig snabbt att påståendet inte stämmer. Tågresan mellan Stockholm C och Göteborg C orsakar nämligen ett koldioxidutsläpp på mellan 2,6 kilogram och 3,9 kilogram per passagerare då tågen, enligt bland andra IVL Svenska miljöinstitutet, i praktiken förbrukar en så kallad nordisk elmix. Utsläppet beror också på om resan sker med ett X2000-tåg eller ett ”lokdrivet” tåg.

Jämfört med tåget

Samtidigt visar förbrukningssiffror att det vanligast förekommande turbopropflygplanet på samma sträcka, tankat med fossilt bränsle, i snitt släpper ut 38 kilogram koldioxid per passagerare. De bästa jetflygplanen hamnar även de runt samma utsläpp på sträckan.

Jämfört ett till ett genererar alltså en flygresa Stockholm till Göteborg utsläpp motsvarande mellan 10 till 15 tågresor.

Höghöjdseffekter och andra utsläpp

Det vore önskvärt att SJ, som statligt ägt företag, värderade fakta och korrekt konsumentinformation högre och korrigerade sin marknadsföring.

David Hild , Vd, Fly green fund

När man talar om flygets klimatpåverkan behöver man också nämna de så kallade höghöjdseffekterna, det vill säga den extra klimatpåverkan som förbränning av flygbränsle orsakar på mellan 8 000 och 12 000 meters höjd.

Eftersom ett turbopropflygplan inte flyger inom det kritiska höjdspannet orsakar de ingen sådan effekt. De flesta inrikesflygningar är dessutom så korta att även ett jetflygplan bara befinner sig några få minuter inom de kritiska höjderna.

Därmed blir höghöjdspåverkan från inrikesflyget ytterst begränsad. Till saken hör att nya motorer och biobränslen minskar dessa effekter varför påverkan minskar även på längre flygningar.

"Inte inräknade"

Även tåget står för andra klimatpåverkande utsläpp än enbart de som orsakas av produktionen av elen för tågets framdrivning. Enligt en KTH-studie är ett tågset utanför trafik runt 60 procent av tiden men förbrukar ändå el under denna tid då det i princip aldrig helt släcks ned.

Utöver det tillkommer, enligt SJ:s hållbarhetsredovisning, läckage av klimatpåverkande köldmedier från luftkonditioneringsanläggningar. I beräkningarna ovan är klimatpåverkan från dessa utsläpp inte inräknade.

Flygresan lika grön som tågresan

Så hur kommer det sig då att SJ med flera driver påståendet om de 40 000 tågresorna? Jo, SJ säger att de enbart köper grön el och att den som reser från Stockholm C till Göteborg C med dem därför bara släpper ut 1,5 gram koldioxid.

Ett fullt legitimt sätt att räkna, förutsatt att samma princip gäller för samtliga transportslag. Det ska alltså även gälla den som i stället valt flyget och betalat 300-400 kronor för biobränsle. Det räcker till så mycket biobränsle att flygresan blir koldioxidneutral.

Den gröna elen och biobränslet tillförs nämligen till tåget respektive flyget enligt samma princip. Det vill säga att elleverantören respektive bränsleleverantören garanterar att den mängd el och biojetbränsle som kunden köpt produceras och används, dåligt byts mot bra.

Det vore önskvärt att SJ, så som statligt företag, värderade fakta och korrekt konsumentinformation högre och korrigerade sin marknadsföring. Allmänhet, politiker och näringsliv bör ta SJ:s budskap för vad det är, reklam och inte vetenskap.


Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor