Debatt

Debatt: Investera i en digitaliseringspott

DEBATT. Pandemin forcerar den digitala utvecklingen. Huddinge tar vara på kreativiteten och inför en digitaliseringspott för kommunens medarbetare. Digital elevhälsa och larmmattor i hemtjänsten är två av många innovativa idéer, skriver Karl Henriksson (KD).

Förutom digitaliseringspotten genomför Huddinge kommun en särskild satsning på digital elevhälsa direkt i mobiltelefonen, skriver debattören.
Förutom digitaliseringspotten genomför Huddinge kommun en särskild satsning på digital elevhälsa direkt i mobiltelefonen, skriver debattören.Foto: Thomas Brun / NTB scanpix / TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

För ett år sedan var digitaliseringen en självklar del av framtiden. I dag har teknik och digitalisering blivit en oundviklig del av vardagen.

Ta vara på kreativiteten

Coronapandemin har forcerat den digitala utvecklingen. Vi har tvingats till kreativa tekniska lösningar för att undvika smittspridning utan att göra avkall på det kommunala uppdraget. Pandemi eller inte, den kreativiteten bör vi ta vara på.

I Huddinge har vi infört en digitaliseringspott där kommunens medarbetare kan söka finansiering för olika digitaliseringsprojekt. Målet är att effektivisera det kommunala arbetet och frigöra resurser, så att lärarna får mer tid till att lära ut och sjuksköterskorna mer tid till att vårda de sjuka. Att fokusera på kärnuppdraget är nödvändigt om vi ska stå väl rustade inför den kommande demografiska utmaningen. Samtidigt ges medarbetarna ett nytt forum där de själva får initiera och påverka sitt arbete.

Stort engagemang

Och engagemang finns det gott om. De innovativa idéerna har strömmat in. Kommunen valde ut tolv projekt att satsa på varav nio redan har förverkligats. Hemtjänsten har fått en larmmatta till sängen så att de märker om de äldre kliver upp på natten, tidsredovisningarna för personlig assistans görs numera elektroniskt och ansökningarna för skolskjuts har effektiviserats, för att nämna några exempel. Projekt som må kosta en del initialt men som kommer löna sig ekonomiskt längre fram.

Digital elevhälsa

Ett av de inkomna förslagen utmärkte sig från de andra, nämligen digital elevhälsa. En digital plattform där elever kan få kontakt med en kurator eller sjuksköterska när de behöver det, inom 24 timmar. Förslaget berörde en enda skola men vår ambition är större än så.

Kristdemokraterna med den styrande koalitionen vill göra en kraftinsats för att bryta den psykiska ohälsan bland unga Huddingebor. Förutom digitaliseringspotten genomför vi därför även en särskild satsning på digital elevhälsa direkt i mobiltelefonen för att öka tillgängligheten och möta eleverna på deras villkor där de redan befinner sig.

Intresset finns

Huddinge är inte ensamma om att arbeta med digitaliseringspottar. I Region Värmland har man lanserat en ny app för tryggare och roligare skolbussresor med hjälp av pengar från en digitaliseringspott. Knivsta, Lerum och Tingsryd har också budgeterat för digitaliseringspottar. Våra kristdemokratiska kollegor i Sundsvall har motionerat om att införa en digitaliseringspott i skolan, men tyvärr röstade kommunfullmäktige inte igenom förslaget.

Första året, år 2020, avsatte Huddinge två miljoner kronor till digitaliseringspotten. För 2021 har vi tredubblat potten till sex miljoner kronor. Efter förra årets framsteg är jag mycket spänd på att se vad medarbetarna ska komma att bidra med härnäst.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00