Debatt: Folkhälsomyndigheten bör inte få sköta vaccinationsplanen

DEBATT. När folket vaccinerades mot svininfluensan ringlade köer utanför vårdcentralerna och rubrikerna talade om kaos. Få läxor har lärts sedan dess och regionernas misslyckande med testningen förskräcker, menar Mats Engström som vill att regeringen agerar.

Mats Engström
Författare och samhällsanalytiker


Positiva nyheter om vaccin ger hopp i novembermörket. Nästa steg är att se till så att massvaccineringen fungerar bra. För att undvika liknande problem som 2009 behöver regeringen göra mer.

Vaccinsamordnaren Richard Bergström har varit tydlig: "Det viktiga är att organisationen i landet, som ska vaccinera flera miljoner människor, är redo från i början av januari." Men Tyskland och Spanien har kommit längre än Sverige i planeringen, och tidigare erfarenheter ger skäl till viss oro.

Kaos vid förra massvaccineringen

När svenska folket skulle vaccineras mot svininfluensan 2009 ringlade köer utanför vårdcentralerna och rubrikerna talade om kaos. I Stockholm fungerade inte prioriteringarna av riskgrupper, dålig information bidrog till ”anarki” som dåvarande chefredaktören på Dagens Medicin skrev. Mikael Nestius jämförde med Skåne, som hade ett mer välordnat system, och hoppades att ansvariga myndigheter och politiker skulle lära sig av erfarenheterna.

Så verkar inte ha skett i tillräcklig utsträckning. Trots att även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen lyfte fram brister under vaccineringen 2009 har inte regeringen gett någon myndighet i uppdrag att analysera hur det ser ut i dag och vad regionerna måste göra för att rätta till felen.

Dialog duger inte vid kris

Samtidigt varnar vårdpersonal för att det inte finns någon ordentlig styrning så att rätt personer får det vanliga influensavaccinet först i Region Stockholm. Hur ska det då gå när miljoner oroliga människor snabbt vill ha pandemivaccinet? Kommer vissa aktörer att tumma på prioriteringsordningen eller inte klara organisationen? Regionernas misslyckande med testningen förskräcker.

Själva vaccineringen sköter regionerna, sa Folkhälsomyndighetens (FHM) generaldirektör på presskonferensen 24 november. Det pågår en dialog, påpekade Johan Carlson, men något skarpt agerande för att identifiera brister och pressa regioner att rätta till dem syns inte till. Någon sådan genomgång finns inte heller i FHM:s delredovisning från augusti på sitt regeringsuppdrag om en vaccinationsplan.

Låt inte FHM sköta detta

Ändå var EU-kommissionens uppmaning den 15 oktober tydlig. Medlemsstaterna skulle, tillsammans med andra, säkerställa förmågan att vaccinera befolkningen, inklusive att det finns tillräckligt med utbildad personal och utrustning. Det går inte att skjuta ifrån sig hela ansvaret till regionerna när det är fråga om nationell krishantering och vaccin som staten upphandlat.

Folkhälsomyndighetens agerande hittills under krisen imponerar inte. Regeringen bör uppdra till en annan myndighet, förslagsvis MSB, att med stöd av Socialstyrelsen gå igenom tidigare brister och hur det verkligen ser ut nu, bortom pappersdokumenten. Det är ont om tid, men MSB har erfarenhet av att agera snabbt och har skött sin roll bra under pandemikrisen.

Upprepa inte testfiaskot

Regeringen behöver också tänka långsiktigt. USA försökte tidigare i år att lägga beslag på bland annat ett av de vaccin som nu verkar framgångsrikt. I kapplöpningen var det nära att EU splittrades med några länder som agerade snabbt och började sluta egna avtal. Vi kan tacka EU-kommissionen för att det nu finns ett gemensamt arbete där vaccin ska fördelas rättvis mellan medlemsstaterna.

Hur skulle det ha gått med ett ännu farligare virus? Göran Perssons regering såg en gång i tiden behovet av en statlig roll för att säkra vaccinförsörjningen och lät utreda en nordisk vaccinfabrik. En liknande ansats behövs i dag, både på nordisk nivå och inom EU.

Det är bra att regeringen på senare tid verkar ta en mer aktiv roll i krishanteringen och inte längre ger Folkhälsomyndigheten veto. Nu gäller det att visa handlingskraft så att vaccineringskampanjen i Sverige blir en framgång och inte ett upprepande av testfiaskot. Samtidigt behövs en långsiktig strategi för att bli mindre beroende av multinationella läkemedelsföretag vid nästa pandemi.

Forrige artikel SCB: Fåtal utförare står för merparten av landets forskning inom AI SCB: Fåtal utförare står för merparten av landets forskning inom AI Næste artikel Forskare: Stor risk att drabbas av samsjuklighet vid artros Forskare: Stor risk att drabbas av samsjuklighet vid artros