Debatt: Elvägar visar sig vara ett sidospår

DEBATT. Om regering och riksdag tar klimatförändringarna på allvar så kan man använda Trafikverkets utredning om elvägar som stöd för att starta järnvägsutbyggnaden omgående. Det skriver Ulf Flodin, Järnvägsfrämjandet.

Ulf Flodin
Ledamot, Järnvägsfrämjandet


Trafikverkets nya utredning av elvägar, ”Analysera förutsättningar och planera för utbyggnad av elvägar” visar det vi redan visste, att elvägar är en alltför osäker lösning för att satsas på. I stället föreslår man fortsatt forskning och utbyggnad av laddstolpar under kommande decennium.

Detta är en signal som regeringen bör förstå. Tio år är en lång tid i klimatomställningens tid. Vi har ju cirka tio år på oss att drastiskt minska våra utsläpp av klimatstörande utsläpp. Vi kan och behöver inte forska på elvägar under den tiden. Det finns nämligen redan nu en färdig lösning i form av järnvägar.

Halvering av utsläppen

Med utökad kapacitet i järnvägsnätet kan järnvägen överta kring hälften av lastbilstransporterna enligt Trafikanalys rapport 2019:1 (sida 52). Detta skulle ju innebära närmare en halvering av den tunga vägtrafikens utsläpp. Elvägar skulle kunna bidra med att reducera utsläppen enbart med mellan 3-25 procent av utsläppen räknat på utsläppen från tung trafik 2018 (sida 74). Det breda intervallet förklaras av olika osäkerhetsfaktorer. Men således en betydligt mindre verksam åtgärd än att satsa på godstrafik på järnväg.

Utsläppen från elektrifierad godstrafik på järnväg är i dag i det närmaste försumbara. I dag släpper all järnvägstrafik i Sverige ut en procent av den tunga lastbilstrafikens emissioner.

Positiv klimateffekt

Om regering och riksdag tar klimatförändringarna på allvar så kan man använda Trafikverkets utredning om elvägar som stöd för att starta järnvägsutbyggnaden nu och inte vänta tills det är för sent. Med nya stambanor för tåg i hastigheter över 250 kilometer per timme frigörs utrymme för fler godståg på befintliga banor. Dessa nya banor är en förutsättning för att kunna ersätta hälften av den tunga lastbilstrafiken. Klimateffekten av detta blir ju mångdubbelt större än med elvägar.

Vi behöver nya järnvägar

Flertalet riksdagspartier är fortfarande tveksamma till att bygga ut våra stambanor, prislappen är över 200 miljarder kronor. Det är förståeligt att man hoppats på billigare lösningar såsom elvägar. Men nu visar Trafikverkets elvägsutredning att det var ett sidospår.

Det är dags att se sanningen i vitögat. Vi behöver nya järnvägar.

Forrige artikel Professor: Akademin måste stiga fram för en ny skogspolitik Professor: Akademin måste stiga fram för en ny skogspolitik Næste artikel Debatt: Ideella engagemang är rehabiliterande vid psykisk ohälsa Debatt: Ideella engagemang är rehabiliterande vid psykisk ohälsa
Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

DEBATT. Delegationen mot segregation (Delmos) arbetar utifrån en inkomplett bild av segregationen. Skattepengar och statsbidrag hamnar i fel händer. Vi måste lägga ner myndigheter som inte gör nytta, skriver Josefin Utas, Slöseriombudsman.