De mätte opinionen bäst och sämst

MÄTNINGAR. Demoskop var det institut som i sin sista mätning inför valet kom närmast valresultatet. Yougov var längst ifrån. Alla institut underskattade Socialdemokraterna och överskattade Vänsterpartiet.

I valet 2014 underskattades Sverigedemokraterna av de flesta opinionsinstitutet. Det var en av anledningarna till att flera gjorde om sina mätmetoder. Nu har vi ett nytt valresultat att jämföra opinionsmätningarna med och de flesta instituten ligger förhållandevis bra till. Gemensamt för samtliga är att Socialdemokraterna och Moderaterna har underskattats och Vänsterpartiet har överskattats. Två institut, Yougov och Sentio, missade rejält på Sverigedemokraterna och överskattade partiet med runt 7 procentenheter.

------

 

------

Bäst i klassen 

När man slår ihop alla avvikelser var Demoskop det opinionsinstitut som klarade sig bäst. Med en summa av avvikelserna på 8,6 procent. 

– Vi kan konstatera att det är tack vare vårt metodarbete som vi har lyckats så väl. Det har varit avgörande för oss, säger Peter Santesson, analyschef på Demoskop till Altinget.  

Samtidigt lägger han till att avvikelserna för instituten nu är större än tidigare.  

– Det har blivit svårare att mäta opinion, säger han.  

Kombinerad metod 

Demoskop bytte metod efter förra valet. Från rena telefonundersökningar, där bortfallet har varit stort, till en kombinerad metod med både telefon och webbpaneler.  

– Vi ser olika bortfallsmönster på webb och på telefon. Vissa grupper når man lättare med vissa metoder, andra med andra metoder. Tillsammans ger det här en mer tillförlitlig metod där vi minimerar bortfallen, säger Santesson.  

Inizio kom tvåa 

Näst bäst var Inizio, som enbart använder självrekryterade webbpaneler.  

– Det har funnits en diskussion i Sverige om att självrekryterade paneler per automatik inte fungerar och jag tycker att den inställningen har fallit nu, säger Karin Nelsson analyschef Inizio, till Altinget. 

Det parti där Inizio var längst ifrån var Socialdemokraterna. I en tidig analys har institutet sett att det till stor del berodde på att det var många som bytte från V, MP och Fi på sluttampen.  

– I och med att det var så jämnt mellan blocken så var det många av vänsterväljarna som gick till Socialdemokraterna för att hjälpa dem, säger Nelsson. 

Yougov sämst

Ett annat institut som använder sig av självrekryterade webbpaneler är Yougov. Men det klarade sig sämst, med en summa av avvikelser när man slår ihop alla partier på 21,7 procent. En del av förklaringen tror Lars Gylling, kommunikationschef vid Yougov, är att många ändrade sig den sista veckan och gick från SD till S och M, Yougov mätte inte opinionen i den sista veckan. I intervjuer före och efter valet har han sett en skillnad mellan det personer sade att de skulle rösta på och hur de sedan röstade. 

– Det var oerhört stora rörelser i den sista veckan som särskild gynnade Socialdemokraterna och missgynnade SD. Jag säger inte att det är hela förklaringen för jag får erkänna att vi överskattade rörelserna från Socialdemokraterna och Moderaterna från 2014 till 2018, säger Lars Gylling, till Altinget.

Inte alla över en kam 

Gemensamt för alla tre analyschefer Altinget har pratat med är att man inte bara kan se på vilken metod de använder utan också hur man analyserar datan.

Nelsson menar att det är för lätt att dra alla webbpaneler över en kam och säger att det avgörande är hur väl man känner sitt urval och hur man formulerar frågorna. Det är en uppfattning som delas av Peter Santesson.

– Det har talats alldeles för svepande kring webbpaneler. Tittar vi på vilka som kom bäst och sämst ut i mätningarna inför det här valet så hittar man nya och mer oortodoxa mätmetoder både i toppen och i botten. Det går inte på ett puritanskt sätt att hitta en korrekt “best practice” som man kan följa. Utan det finns hantverksskicklighet i det här, säger han.

Läs också: Olika villkor för småpartier hos opinionsinstituten

För Yougovs del ska man nu utvärdera hur de behandlar statistiken, hur de väljer ut stickprov och hur de ska hantera grupperna som finns med i panelen. Men något byte av metod är inte aktuellt.  

– Vi är trygga i vår metod. Både i Sverige och Danmark och i hela världen har det producerat jättebra resultat vid himla många val. Man vet ju också som undersökare att det ibland kommer val där det inte blir helt perfekt, säger Lars Gylling. 

Forrige artikel Botkyrkamodellen skulle ge en majoritet i riksdagen   Botkyrkamodellen skulle ge en majoritet i riksdagen   Næste artikel Läget fortsatt låst – men Löfven fortsätter sondera Läget fortsatt låst – men Löfven fortsätter sondera
Forskare: Studieförbundens verksamhet – ett gigantiskt fuskbygge

Forskare: Studieförbundens verksamhet – ett gigantiskt fuskbygge

DEBATT. Vår sammantagna bedömning är att studieförbundens uppblåsta verksamhet handlar om ett gigantiskt fuskbygge av svindlande proportioner. Det går inte att lita på en enda officiell siffra, skriver Peder Hyllengren, Magnus Ranstorp och Aje Carlbom.

"Borde gå en orkan av skamkänslor över Vård-Sverige"

DEBATT. Det måste bli slut på skyfflandet av ansvar mellan stat och region, mellan region och kommun. De äldres rätt till en god omsorg måste prioriteras nu, skriver Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna.