Därför publicerar Altinget påståenden om forskarslarv

KOMMENTAR. Chefredaktör Mattias Croneborg förklarar varför han låter publicera debattartikel om påstått forskarslarv på Altinget. 

Forskarna Jonas Åkerman, Mikael Karlsson och Stefan Gössling debatterar flygskatten på Altinget: Svepande anklagelser mot forskare.

Deras artikel föranleddes av ett inlägg av C-debattören David Hild.

Forskarna sägs bortse från tekniska innovationer

David Hild skriver bland annat om flygets miljöpåverkan: ”Särskilt beklagligt är det att flera forskare från den svenska universitetsvärlden slarvat i sin forskning och sina analyser på området. I en i det närmaste politisk strävan att konstruera slutsatser som landar i att regeringens flygskatt är det snabbaste och bästa sättet att minska flygets klimatpåverkan, har flera forskare bland annat bortsett från viktig forskning samt effekten av tekniska innovationer”.

Forskartrion Åkerman, Karlsson och Gössling pekas ut av David Hild. Trion skriver i repliken: ”Hild hävdar – och det förvånar att Altinget låter publicera något sådant – att vi ”slarvar” i vår forskning.”

Låt mig kommentera hur jag som ansvarig utgivare ser på publiceringar, och varför jag har publicerat inlägget.

Viktigt att belysa forskning

Altinget skriver om sakpolitiken i Sverige. I grunden handlar det om det lagstiftningsarbetet som regering och riksdag gör samt den påverkan på detta arbete som sker från olika intressenter. Ett viktigt underlag för regering riksdag, opposition och intressenter är forskning som på olika sätt talar för eller emot politiska förslag och beslut. Sådan forskning blir intressant för Altinget att skriva om, eller att med debattartiklar låta forskare/intressenter/politiker själva belysa forskningen.  

När jag som ansvarig utgivare fattar beslut om vad som är rimligt eller orimligt att publicera stöder jag mig på de pressetiska reglerna. Det är jag ensam som har ansvaret för allt som publiceras på Altinget, så fungerar det svenska systemet.

Här kan man ta del av de pressetiska reglerna.

Grundregeln är alltså att ribban ligger högt. Tankar, idéer, argument utbyts och prövas i fria medier. Om en person i samhällsdebatten, i detta fall David Hild, anser att forskare har slarvat i sin forskning, och att han anser att denna forskning ligger till grund för den politik som förs, har jag fattat beslutet att det är relevant att publicera. David Hilds anklagelse är allvarlig. Det är upp till honom att visa om det verkligen slarvas, och det är upp till läsaren att avgöra om det ligger något i det David Hild säger.

Självklart att även publicera kritik mot Altinget

Sedan är det självklart att Åkerman, Karlsson och Gössling får bemöta anklagelsen om deras forskning (lika självklart som att forskartrion också får säga sin mening om Altingets publicering).  

Det som är viktigt för Altinget i detta sammanhang är att tydligt visa att det rör sig om en debattartikel, och att denna speglar författarens egna åsikter. Det är inte Altingets åsikt att Åkerman, Karlsson och Gössling slarvar med forskningen. För jag kan inte avgöra det, den kunskapen har jag inte. Men jag vill att fler ska få ökad och bättre kunskap att kunna fatta beslut om flygskatt, och om andra saker. Det är därför Altinget har en debatt, och det är därför artikeln, och nu även slutrepliken, är publicerad.

Forrige artikel Låst när ministrarna skulle enas om klimatlinje Låst när ministrarna skulle enas om klimatlinje Næste artikel EI ska granska om Gotlands elnät är fullt EI ska granska om Gotlands elnät är fullt