Debatt

Dagens regler missgynnar enskilt drivna apotek

Villkoren för enskilt drivna apotek är mycket tuffa. Vill vi även fortsättningsvis se en apoteksmarknad där olika typer av aktörer kan verka måste politiska förändringar till stånd. Det skriver Johan Olofsson, apotekschef på Gröndals apotek och ordförande i Sveriges oberoende apoteksaktörers förening (SOAF).

”På apoteksmarknaden pågår en strukturomvandling där e-handeln tar stora andelar av de fysiska apoteken”.
”På apoteksmarknaden pågår en strukturomvandling där e-handeln tar stora andelar av de fysiska apoteken”.Foto: Jessica Gow/TT
Johan Olofsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den svenska apoteksmarknaden utmärks av större apotekskedjor och växande e-handelsföretag, men marknaden består dessutom av enskilt drivna apotek. Vi entreprenörer lever under helt andra villkor än vad de stora aktörerna gör. I samband med apoteksomregleringen för över tio år sedan underströks det särskilt att dessa enskilt drivna apotek var ett viktigt inslag och skulle ges möjlighet att kunna verka. Politiken ville inte att den dåvarande monopolmarknaden skulle ersättas av en oligopolmarknad.

Tuffa regler för enskilt drivna apotek

I dag finns cirka 40 enskilt drivna apotek, det handlar ofta om en apotekare som driver ett litet apotek med en trogen äldre kundkrets. Apoteket ligger ofta i ett område som de stora kedjorna inte har sett som attraktiva. Villkoren för enskilt drivna apotek är dock mycket tuffa och konkurrensen mot de stora kedjorna hårdnar allt mer. Vi verkar under exakt samma regler, följer samma hårt ställda säkerhets- och kvalitetskrav samt investerar i dyra och komplicerade IT-system. Vill vi även fortsättningsvis se en apoteksmarknad där olika typer av aktörer kan verka måste politiska förändringar till stånd.

På apoteksmarknaden pågår en strukturomvandling där e-handeln tar stora andelar av de fysiska apoteken. Pandemin har skyndat på denna utveckling och de stora aktörerna har behövt tänka om och anpassa verksamheterna till en ny verklighet och kundernas förändrade efterfrågan. För oss enskilt drivna apotek finns inte den möjligheten. Vi menar dock att det personliga mötet med en farmaceut ger en överlägsen möjlighet till kvalificerad rådgivning och service. Jag upplever dagligen bevis på detta.

Höj apotekens handelsmarginal

Vi ser att förändringar behövs inom två områden för att vi ska kunna konkurrera på lika villkor:

  • Se över och höj apotekens handelsmarginal:

Apoteken får betalt för att tillhandahålla läkemedel till befolkningen och ge kvalificerad information och rådgivning om läkemedel. Det är myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som avgör nivån på handelsmarginalen och i sin bedömning går man på den totala vinsten på hela marknaden. Sveriges apoteksförening har vid upprepade tillfällen låtit göra uträkningar som visar att receptförsäljningen går med underskott som apoteken måste kompensera med annan försäljning. Den andra försäljningen varierar stort mellan olika typer av apotek.

De större kedjorna och e-handelsföretagen har lätt att få bra inköpspriser på receptfria läkemedel och andra varor beroende på stora volymer, något som är betydligt svårare för oss enskilt drivna företag. Hos e-handelsföretagen dominerar försäljningen av andra varor och receptfria läkemedel som därför lätt kompenserar den förlustaffär som receptförsäljningen innebär. Cirka 25 procent av apoteksbranschens försäljning är receptfria läkemedel och andra varor. För oss enskilt drivna apotek motsvarar den delen av försäljningen ofta bara 10-15 procent. Receptförsäljning och farmaceutisk rådgivning dominerar vår verksamhet, vilket alltså är en förlustaffär.

Förbättra betalningsvillkoren

  • Förbättra apotekens betalningsvillkor:

I dag fungerar apotek som bank åt staten för de receptbelagda läkemedel inom förmånssystemet som apoteken säljer. När vi som apotek beställer hem läkemedel från läkemedelsdistributörerna har vi 30 dagars betaltid. Men ersättningen från staten kommer inte förrän efter 60 dagar. Detta är en helt orimlig ordning som dessutom blir ett stort etableringshinder för nya entreprenörsdrivna apotek.

Staten måste ändra betaltiderna så att de stämmer överens med de betaltider som gäller för all annan verksamhet i samhället.

De enskilt ägda apoteken har ofta en försäljning av receptbelagda läkemedel inom förmånssystemet på nära en miljon kronor varje månad. För att kunna ligga ute med denna kostnad behöver apoteket ha en checkkredit hos en bank som innebär en årskostnad runt 15 000 kronor (med en ränta på 1,5 procent) samt betala en rörlig avgift vars storlek beror på i hur hög utsträckning krediten används.

För hela apoteksmarknaden blir det en betydande merkostnad för apoteken enbart för att agera som kreditgivare för det offentliga. Denna företeelse som drabbar apoteken har ingen motsvarighet i någon annan sektor och för ett medelstort enskilt drivet apotek motsvarar dessa kostnader en betydande del av rörelsemarginalen. Staten måste ändra betaltiderna så att de stämmer överens med de betaltider som gäller för all annan verksamhet i samhället.

Förutsättningarna måste anpassas

Vi behöver sund konkurrens på apoteksmarknaden och de enskilt drivna apoteken fyller en viktig funktion på en sund apoteksmarknad. Vi kommer dock inte att överleva om inte förutsättningarna från staten anpassas så att även mindre företag som fokuserar på kvalificerad farmaceutisk rådgivning och service kan starta och verka på apoteksmarknaden.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget