Låg trygghet och studiero vanligaste bristerna

INSPEKTION. Den vanligaste bristen hos skolor är att arbetsron och tryggheten är låg. Det visar Skolinspektionens granskning av nära 1 600 skolor under fjolåret.

När det gäller huvudmännen är det oftast brister i arbetet med uppföljning och utveckling av skolverksamheten.

Även det pedagogiska ledarskapet fick många anmärkningar av Skolinspektionen.

Under 2014 granskade Skolinspektionen nära 1 600 skolor och 100 huvudmän i arbetet med den löpande inspektionen.

Forrige artikel Minusränta kan ge nollskatt Næste artikel Second hand-butiker slår igen