Centerstudenter: "C måste våga ta i studenters otrygghet"

DEBATT. Åsidosättande av byggandet av nya bostäder är ett resultat av överreglering och politisk feghet, menar Simon Palme, förbundsordförande Centerstudenter. Han poängterar vikten av mod och reformer genom att bland annat föreslå friare hyressättning och möjlighet att se över och rita om naturreservat.

Av: Simon Palme
förbundsordförande Centerstudenter

Runtom i Sverige drabbas studenter av stress och ångest på grund av svårigheten att hitta bostäder. Samtidigt åsidosätts byggandet av nya bostäder på grund av överreglering och politisk feghet. Inför Centerpartiets partistämma kräver därför Centerstudenter en ny politik som vågar ta i bostadssituationen i hela landet.

“För att bostadsbyggandet ska fungera krävs mod och reformer”

Höstterminen har börjat, men för vissa spelar det ingen roll. Stress, otrygghet och ångest växer för de som inte får boende i den stad där de börjat studera. Utan boende i sin egen studiestad tvingas många att flytta och gå miste om sin studieplats.

I tre av fyra studentstäder tar det minst en termin att få en bostad. Ofta tar det ännu längre tid. Det visar bostadsrapporten som Sveriges Förenade Studentkårer släppte häromveckan. Att samhällets kärnuppgifter inte fungerar bättre är helt ovärdigt ett land som Sverige.

För att bostadsbyggandet ska fungera krävs mod och reformer. Därför driver vi nu på Centerpartiet att anta en bättre bostadspolitik vid partistämman om ett par veckor. Köerna måste kortas, regelkrånglet måste minskas och bostäderna måste bli flera.

Markbristen inte ett hållbart argument

Bristen på byggbar mark är elefanten i rummet som ligger bakom en stor del av bostadsbristen. Hur kan det komma sig att det saknas byggbar mark i ett stort och glesbefolkat land som Sverige? Alla de föråldrade regler om detaljplaner, skyddsvärd mark och riksintressen som står i vägen för bostadsbyggandet behöver motarbetas om landets studenter kan få tak över huvudet.

Planprocessen är för lång, krånglig och i otakt med tiden. Centerstudenter vill se enklare och snabbare processer, med mer makt till kommuner, markägare och byggherrar. Planerna kan bli mer översiktliga och effektiva.

"Naturreservaten måste ses över"

Naturreservat ska skydda viktiga naturvärden, inte hindra att bostäder byggs. I dag finns många naturreservat som saknar tydliga naturvärden. Alla naturreservat måste ses över och kommuner måste få rita om och förändra sina naturreservat. På samma sätt ska strandskyddet finnas till för att skydda friluftslivet, inte förhindra bostadsbyggande i områden där människor borde bo.

Samtidigt som behovet av mark att bygga på skriar räknas nästan hälften av all mark i Sverige som riksintressen. Det belyser den extrema situationen. Det borde vara en prioriterad uppgift för alla Sveriges bostadspolitiker att lätta på reglerna så att vi kan komma igång med byggandet.

Öka rörligheten på bostadsmarknaden

Förutom att bygga fler bostäder är det viktigt att arbeta med rörligheten på bostadsmarknaden och det befintliga beståndet. Vi behöver korta köerna, göra det möjligt att skjuta upp reavinstskatten och framförallt införa en mycket friare hyressättning.

Vi behöver en politik som vågar mer. Därför arbetar vi nu med full kraft för att Centerpartiet ska visa ännu mer ledarskap i bostadspolitiken. På partistämman vill vi se att Centerpartiet antar våra förslag så att studenter kan känna sig trygga och slippa få sina drömmar raserade.

Forrige artikel Flytta kyrkovalet så flyttar politikerna ut Flytta kyrkovalet så flyttar politikerna ut Næste artikel Saco: Sluta se tekniken som ett hot Saco: Sluta se tekniken som ett hot