Debatt

C: Risk för ängsliga tjänstemän med utvidgat tjänstefelsansvar

Det är svårt att se att ett utvidgat straffansvar skulle stärka tjänstemännens integritet gentemot politiker. Det skriver de centerpartistiska riksdagsledamöterna Malin Björk, Linda Modig och Per Schöldberg.

Demonstration mot socialtjänsten. 
Demonstration mot socialtjänsten. Foto: Johan Nilsson/TT
Linda Modig
Malin Björk
Per Schöldberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Flera riksdagspartier har krävt ett utvidgat straffrättsligt ansvar för tjänstemän som gör fel i jobbet. Men vi i Centerpartiet anser att riskerna med att kunna döma fler tjänstemän för brott är klart större än eventuella fördelar.

Se över lagstiftningen i stället

Redan i dag finns sanktioner mot den som gör fel i tjänsten. Den som åsidosätter vad som gäller för anställningen kan varnas av arbetsgivaren, stängas av eller till och med bli av med jobbet. Och den som vid myndighetsutövning gör något som går tvärt emot vad som är bestämt för uppgiften kan åtalas. Det gäller även om avsikten inte har varit att gå emot gällande regelverk utan det bara har berott på slarv. Då kan personen dömas för tjänstefel.

I debatten om utvidgat tjänstemannaansvar har det framhållits att det finns tjänstemän som driver en egen politisk agenda och att de måste stoppas. Sådant måste naturligtvis motverkas, men då ligger det närmast till hands att se över den lagstiftning som tillämpningen gäller, exempelvis en otydlig miljölagstiftning. Ett annat skäl som har angetts är att tjänstemän skulle ha lättare att stå emot politiska påtryckningar om de kunde hänvisa till ett personligt tjänstefelsansvar. Men det kan de göra även i dag, och den utredning som har djupdykt i ämnet landar i att sådana effekter inte skulle uppnås om det blev lättare att döma någon för tjänstefel. Och Centerpartiet håller med.

En förutsättning för ett utvidgat straffansvar är tydliga definitioner av vilket agerande som skulle kunna vara brottsligt. Det kräver i sin tur mer detaljerade regler av bindande karaktär för respektive tjänsteman. Ökad detaljstyrning riskerar att leda till minskad effektivitet och sänkt kvalitet i många verksamheter, en utveckling som alls inte är önskvärd – särskilt då den skulle öka kostnaderna för skattebetalarna.

Varning för osäkerhetskultur

Att ett utvidgat straffansvar skulle stärka tjänstemännens integritet gentemot politiker är också svårt att se. Även om en tjänsteman skulle kunna hänvisa till straffansvaret för att stå emot påtryckningar är det lika tänkbart att det kan göras gällande mot den som väljer att inte följa arbetsledningen i alla lägen. Det är inte en utveckling som Centerpartiet vill medverka till.

Rådande samhällsklimat gör det tufft nog för offentliga tjänstemän att ta offensiva, men nödvändiga, beslut.

Ett starkt skäl emot ett utvidgat straffansvar är att det riskerar att skapa en osäkerhetskultur, med tjänstemän som är rädda för att fatta beslut. Det skulle vara särskilt negativt där det måste tas snabba beslut, till exempel inom polisen och socialtjänsten. Denna rädsla för att fatta beslut skulle troligen förstärkas för den som utsätts för hat, hot och trakasserier, något som tyvärr förekommer allt oftare mot offentliganställda.

Man vill skrämma tjänstemän 

Vi har nyligen sett demonstrationer mot socialtjänsten, där det har påståtts att tjänstemän felaktigt omhändertagit barn, när avsikten har varit att rädda barnen från kriminella miljöer. Under demonstrationerna har det skanderats krav på utvidgat tjänstemannaansvar, för att man vill kunna skrämma involverade tjänstemän med personligt straffansvar. Det här är en minst sagt obehaglig fokusering på den enskilda tjänstemannen av krafter med ett syfte som är oroande för vår anrika svenska förvaltningstradition.

Rådande samhällsklimat gör det tufft nog för offentliga tjänstemän att ta offensiva, men nödvändiga, beslut. Om rädslan att göra fel blir större än viljan att göra rätt riskerar det att förlama beslutsfattandet. Att då utvidga det straffrättsliga ansvaret för en mycket stor grupp, ofta hårt arbetande, offentliganställda är fel väg att gå.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget