Debatt

C: Ekström behöver ta ett omtag kring idrottsgymnasierna

DEBATT. I somras presenterade regeringen ett förslag till förändringar för idrottsgymnasier. Förslaget har nu varit på remiss och Centerpartiet kan konstatera att regeringen, med Anna Ekström (S) i spetsen, behöver ta ett omtag i frågan, skriver Centerpartiet.

"Centerpartiets uppfattning är att kvaliteten och likvärdigheten inom idrottsutbildningarna behöver stärkas."
"Centerpartiets uppfattning är att kvaliteten och likvärdigheten inom idrottsutbildningarna behöver stärkas."Foto: Erik Mårtensson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Fredrik Christensson (C)
Riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson
Madelaine Jakobsson (C)
Ledamot, SKR:s utbildningsberedning
Peter Helander (C)
Riksdagsledamot och idrottspolitisk talesperson


En majoritet i riksdagen beslutade för några år sedan att regeringen behöver se över regelverket kring kostnader för individuell utrustning för elever som behövs för en utbildning där elitidrott ingår.

Det är bra att regeringen nu har tagit fram ett förslag för att hantera frågan som riksdagen uppmärksammat regeringen på. Den utredning som däremot skickades på remiss i somras lyfter många fler frågor som påverkar idrottsgymnasier och elevers möjligheter.

Konsekvenser för idrotten

I dag går cirka 10 000 elever en idrottsutbildning i Sverige. Förslaget att lägga ner NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) innebär i praktiken en halvering av antalet platser. Forskaren PG Fahlström har varnat för konsekvenserna att det skulle påverka hela barn- och ungdomsidrotten.

Belyser inte alla aspekter

Kommunerna som anordnar utbildningar på fyra år får inte någon ersättning för det sista året, vilket blir ohållbart.

Centerpartiet
Madelaine Jakobsson (C).
Madelaine Jakobsson (C). Foto: Nordmalings kommun

Centerpartiet delar den uppfattningen och håller med flera tunga remissinstanser, så som Sveriges kommuner och regioner (SKR) och flera specialidrottsförbund som är kritiska till förslaget att så kraftigt minska antalet platser. Det finns samtidigt viktiga aspekter som utredningen inte alls belyser, bland annat gällande de idrottsutbildningar som är fyraåriga.

Kommunerna som anordnar utbildningar på fyra år får inte någon ersättning för det sista året, vilket blir ohållbart. Det behövs en översyn av de krav som ställs som är oproportionerligt kostnadsdrivande i förhållande till värdet för undervisningen, till exempel att det ska finnas rullskidbanor för skidgymnasier.

Uppmanar till ett omtag

Fredrik Christensson (C).
Fredrik Christensson (C). Foto: Centerpartiet
Peter Helander (C).
Peter Helander (C). Foto: Centerpartiet, 2019

Centerpartiets uppfattning är att kvaliteten och likvärdigheten inom idrottsutbildningarna behöver stärkas. Vi föreslår därför att regeringen gör ett omtag i frågan och vi lyfter fyra konkreta uppmaningar till regeringen.

  • Gör en ordentlig översyn av NIU om hur kvaliteten och likvärdigheten kan stärkas. Gärna tillsammans med specialidrottsförbunden.

  • Ta fram en ordentlig konsekvensanalys för hur färre platser på idrottsgymnasier påverkar övriga samhället, genomströmning och inte minst barn - och ungdomsidrotten.

  • I dialog med huvudmän och specialidrottsförbund se över kraven som innebär stora kostnader för alla idrottsutbildningar.
  • Genomför en översyn av förutsättningarna för fyraåriga idrottsutbildningar. Antingen bör full kostnadsersättning även gälla för de fyraåriga utbildningarna alternativet är att alla utbildningar genomförs på tre år.

Öka likvärdigheten

Idrottsutbildningar spelar en viktig roll i samhället. Det förslag som ligger riskerar att vi kastar ut barnet med badvattnet. Vi menar att regeringen måste ta ett omtag i frågan för att stärka kvaliteten i utbildningarna, fånga upp finansieringsfrågorna och öka likvärdigheten.

Nämnda personer

Fredrik Christensson

Tidigare riksdagsledamot (C)
kandidat i företagsekonomi (Stockholms uni. 2021)

Peter Helander

Ledamot i partistyrelsen (C)
Officershögskola, flygförare i Flygvapnet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00