Debatt

Brunegård (KD): Kompetenta lärare är nyckeln till framgång

DEBATT. I dag lämnar alldeles för få elever grundskolan med godkända betyg. För att ändra på det måste kvaliteten på lärarutbildningarna öka. Därför satsar vi 925 miljoner kronor mer än regeringen på skola och utbildning, skriver Gudrun Brunegård (KD).

För att fler elever ska få chansen att gå ut skolan med godkända betyg behöver vi kvalitetssäkra lärarutbildningarna, skriver debattören.  
För att fler elever ska få chansen att gå ut skolan med godkända betyg behöver vi kvalitetssäkra lärarutbildningarna, skriver debattören.  Foto: Alexander Olivera/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Gudrun Brunegård (KD)
Riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson 

Hur ska elever i svensk skola få de kunskaper de behöver för att komma vidare till gymnasium, arbetsliv och få en bra start i livet? Hur ska varje elev få stöd, stimulans och utmaningar efter sin förmåga? Hur formar vi en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter?

Svensk skola har misslyckats. 24,8 procent av de elever som lämnar grundskolan har ofullständiga betyg och kan inte söka till alla gymnasieprogram. Detta är allvarligt. Slutförda studier med godkända betyg är en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot framtida utanförskap.

Kvalitetssäkra utbildningarna

Utbildningsutskottets studieresa till OECD satte fingret på detta. Svenska elever uppvisar sämre förmåga att läsa och förstå skriven text än merparten av de socioekonomiskt starkaste OECD-länderna. Vårt land lägger mycket pengar på skolan, men eleverna får förhållandevis lite undervisningstid. Vi ligger under OECD-snittet i andel lärare med som lägst masternivå. Variationen är stor mellan de bästa och de sämsta skolorna.

Yrkesskickliga lärare är den viktigaste resursen för att eleven ska nå målen. I Sverige har vi lärarbrist. En nyckel till framgång är att höja läraryrkets status och kvalitetssäkra lärarutbildningarna. För att fler elever ska få chansen att gå ut skolan med godkända betyg behöver lärarnas kompetens användas optimalt.

Lärosäten har kritiserats

I stället för regeringens miljard till lärarassistenter, en yrkesgrupp som ännu inte funnit sin roll, ger vi förtroendet till skolledningen att avgöra vilken kompetens som bäst behövs på just den skolan för att avlasta lärarna.

Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat de svenska lärarutbildningarna. Förra våren presenterades utvärderingen av lärarutbildning för grundskolan. Kvalitetsskillnaderna mellan lärosätena var chockerande stora. Antalet disputerade lektorer på lärarutbildningarna var få. 32 lärosäten blev kritiserade på olika punkter, några fick sin examinationsrätt ifrågasatt. Bara något enstaka lärosäte slapp undan anmärkningar. I år granskades landets gymnasielärarutbildningar. Där var resultaten bättre, men få lärosäten undgick anmärkning.

Evidensbaserad utbildning

Utskottets besök i Helsingfors var lärorikt. I Finland ligger skolresultaten på en hög och jämn nivå. Den finska lärarutbildningen är statlig och enhetlig över landet. Antagningstest selekterar fram de mest lämpliga lärarkandidaterna. På särskilda övningsskolor får de träna undervisning med disputerade handledare, som själva också forskar. På så sätt lärs nästa generation lärare upp i evidensbaserat arbetssätt.

Göra yrket attraktivt

Kristdemokraterna satsar i budget 925 miljoner mer än regeringen med stödpartier på skola och utbildning. En stor andel går till olika åtgärder för att förbättra lärares arbetssituation, för att göra arbetet mer attraktivt och locka nya medarbetare, men också för att göra det attraktivt att stanna kvar.

Vi underlättar för fler att bli lärare, även personer som redan har en akademisk utbildning och som behöver komplettera med pedagogisk utbildning. Vi satsar också på fler speciallärare och specialpedagoger för att ge särskilt stöd till de elever som behöver det, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden.

Fokusera på undervisningen

I stället för regeringens miljard till lärarassistenter, en yrkesgrupp som ännu inte funnit sin roll, ger vi förtroendet till skolledningen att avgöra vilken kompetens som bäst behövs på just den skolan för att avlasta lärarna, så att de kan fokusera på undervisningen. Läraren behöver också tydligt stöd för att skapa ordning och studiero. Rektors och skolhuvudmannens roll kan inte nog betonas.

Kompetenta lärare är nyckeln till framgång. Utbilda fler och mer forskningsbaserat. Ge förutsättningar att fokusera på undervisningen och använd specialpedagogisk kompetens för att ge elever möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Då kommer vi långt.

Nämnda personer

Gudrun Brunegård

Riksdagsledamot (KD), biståndspolitisk talesperson, ledamot i partistyrelsen
Fil. kand i engelska (Högskolan i Växjö, 1996), distriktssköterska (Högskolan i Kalmar, 1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00