Boverket vill ha mer pengar för att förebygga kriminalitet

Mer ordning och reda och en schystare kultur kan bidra till minskad arbetslivskriminalitet. Det menar Boverket som på uppdrag av regeringen undersökt åtgärder för att förebygga och motverka kriminalitet inom byggsektorn. Nu vill de ha ett ökat anslag med 15 miljoner för arbetet.

Boverket vill ha 15 miljoner i utökade anslag för att intensifiera arbetet med fel och brister i byggbranschen. 
Boverket vill ha 15 miljoner i utökade anslag för att intensifiera arbetet med fel och brister i byggbranschen. Foto: Janerik Henriksson/TT
Louise Carlsson-Örning

Fel, brister och skador inom byggbranschen kostar samhället 111 miljarder kronor per år, vilket motsvarar ett produktionsbortfall på cirka 50 000 nya bostäder. Det har Boverket konstaterat i en tidigare kartläggning.

Men utöver stora kostnader hänger brister och fel också ihop med kriminella inslag inom branschen, skriver myndigheten i en ny undersökning av arbetskriminalitet inom byggbranschen som nyligen presenterats för regeringen. 

– Genar man i den ena kurvan så genar man även i den andra. Men ställs det lite krav på att det ska finnas en struktur och ordning och reda redan innan du får ditt startbesked då tror vi att man indirekt också får ordning på kriminalitet, säger Mats Sjökvist, expert på Boverket och ansvarig för rapporten. 

– Vi tror att kraven gör det lite jobbigare, har man en ambition att hålla på med kriminalitet så är man inte intresserad av att hålla ordning och reda på andra papper heller.

Nu vill Boverket ha 15 miljoner i ökade anslag för att långsiktigt stärka det systematiska förbättringsarbetet med att minska fel och brister och på så sätt även indirekt bidra till minskad arbetskriminalitet i byggbranschen. 

Genom en särskild finansiering på 65 miljoner per år driver Boverket sedan 2018 ett utökat arbete med att förebygga fel, brister och skador inom byggsektorn. Det är detta anslag som Boverket vill ska utökas. 

Mats Sjökvist menar också att det behöver ställas högre krav från kommunernas sida på att reglerna följs. 

– I dag finns det en slapphet när det gäller att ge startbesked. Vi har konstaterat många gånger nu det senaste året att det finns oerhörda brister i tillämpningen av vårt kontrollsystem. I dag får man sitt startbesked med för lösa boliner, säger han.

Är det alltså kommunerna som måste bli tuffare här?

Altinget logoBo och Bygg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget bo och bygg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.