Boverket avfärdar förslag om studentbostäder

I ett förslag från den avgående regeringen ska statliga universitet och högskolor permanent få ökade möjligheter att hyra ut bostäder till forskare och internationella studenter. Ett välkommet förslag enligt skolorna. Men Boverket är kritiska och i väntan på en ny regering riskerar ett tillfälligt godkännande för flera lärosäten att löpa ut. 

KTH och Stockholms universitet är två av de lärosäten som idag omfattas av ett tillfälligt godkännande att hyra ut bostäder till studenter och forskare. Ett nytt förslag om en permanent lösning ligger nu på bordet, men det får kritik från Boverket och det tillfälliga godkännandet löper ut vid årsskiftet. 
KTH och Stockholms universitet är två av de lärosäten som idag omfattas av ett tillfälligt godkännande att hyra ut bostäder till studenter och forskare. Ett nytt förslag om en permanent lösning ligger nu på bordet, men det får kritik från Boverket och det tillfälliga godkännandet löper ut vid årsskiftet. Foto: Jessica Gow / TT/Anders Wiklund / SCANPIX
Louise Carlsson-Örning

I många högskolekommuner är det idag brist på bostäder. Det försvårar för skolor att rekrytera både anställda, forskare och studenter vilket hämmar skolornas internationalisering och rörligheten bland forskare. 

Statliga högskolor och universitet får sedan 2008 hyra ut bostäder till utländska studenter inom utbytesprogram och till gästforskare. Sedan ett par år tillbaka pågår också en försöksverksamhet där nio statliga universitet får hyra ut bostäder till alla typer av studenter.

I en promemoria föreslås nu att alla statliga universitet och högskolor permanent ska får hyra ut bostäder till fler kategorier än tidigare. 

Förslaget får dock kritik från Boverket som avstyrker förslaget. Anledningen är att de inte anser att man har redogjort tillräckligt för hur andra studenters möjlighet till bostad påverkas.

”Det saknas en kvantifierad uppskattning av behovet av bostäder för att säkerställa att syftet med förslaget uppnås och beräkningar som trovärdiggör att effekten på övriga studenters möjlighet att få bostad skulle bli marginell", skriver de i sitt remissvar

Enligt Boverkets tolkning kommer de bostäder som lärosätena skulle få hyra ut att hämtas från det befintliga beståndet av studentbostäder. Vilket i så fall kommer att missgynna de som inte omfattas av förslaget. 

Det är ett av de remissvaren som man får titta vidare på i den fortsätta beredningen.

Andreas Bokerud, Kansliråd, Utbildningsdepartementet

Andreas Bokerud, kansliråd på Universitets- och högskoleenheten vid Utbildningsdepartementet, som varit med och arbetat fram förslaget på departementet säger till Altinget att man ännu inte satt sig in i remissvaren helt.

– Det är ett av de remissvaren som man får titta vidare på i den fortsatta beredningen. Det är ett långt remissvar och det har vi tjänstemän inte hunnit gå igenom ordentligt ännu, säger han. 

Altinget logoBo och Bygg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget bo och bygg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.