Bilägare ska inte betala böter för fortkörning

TRAFIK. Förare som fastnar på bild i en fartkamera kan även i fortsättning slippa undan böter. Regeringen och inrikesminister Anders Ygeman har inga planer på att gå över till ett nytt system där den som äger bilen automatiskt blir ansvarig för fortkörningsböterna.

Per-Anders Sjögren

För att bötfälla fortkörare krävs att föraren kan identifieras. Det kan vara svårt när det gäller bilder från en fartkamera och särskilt komplicerat är det att spåra föraren och driva in böterna när det gäller en utländsk förare.

EU-regler av begränsat värde

Sedan något år tillbaka finns ett EU-direktiv som ska underlätta utbytet av information mellan länderna i syfte att spåra trafikbrottslingar. Men det gäller information om ägaren och i Sverige är det föraren som ska betala fortkörningsböterna. Direktivet har därför ett mycket begränsat värde för Sverige och de länder som tillämpar ett straffrättsligt föraransvar, konstaterar inrikesminister Anders Ygeman i ett svar på en fråga från Sten Bergheden (M).

Bergheden undrar om regeringen tänker ta några initiativ så att EU-medborgare som bryter mot svenska hastighetsregler och fastnar på en fartkamera ska kunna lagföras.

Föraren fortsatt ansvarig

Men att gå över till en ny ordning där den som äger bilen blir ansvarig för fortkörningsböterna, oavsett vem som är förare,  är inte aktuellt, enligt Ygeman.

Den frågan prövades av en utredning för tio år sedan, just för att lättare kunna spåra den som fastnar på fartkamerans foto. Men utredningens slutsats vara att ett sådant system inte ska införas i Sverige, och ett skäl var att medborgarna ska ha kunna förutse konsekvenserna av sitt handlande och ha möjlighet att rätta sig efter lagen. Och det blir svårt då ägaren har lånat ut eller hyrt ut sitt fordon. Remissinstanserna var också ljumt inställda och något lagförslag lades aldrig fram. Någon ny översyn av frågan om ägaransvar vid trafikbrott är inte heller planerad, skriver Ygeman i svaret till Bergheden.

Nämnda personer

Anders Ygeman

Tidigare integrations- och migrationsminister (S), före detta energi- och digitaliseringsminister, inrikesminister
Studier i kriminologi (Stockholms uni.)

Sten Bergheden

Riksdagsledamot (M)
Ekonomi- och lantbruksutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget