Bah Kuhnke: Branschen ska få mer makt över filmstödet

KULTUR. Stödet till svensk film stöps om. Tre råd ska öka branschens inflytande när Svenska Filminstitutet fördelar det statliga filmstödet.

– Det ska inte bli mindre pengar till svensk film, sade kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), när hon presenterade det nya filmavtalet på en presskonferens.

Detta är en av två viktiga förutsättningar med det nya filmavtalet. Den andra är att branschen ska få större inflytande över hur pengarna fördelas.

Detta ska ske genom tre råd för filmpolitiken, ett för utveckling och produktion, ett för spridning och visning och ett för filmkulturella frågor.

– Svenska filminstitutet ska samarbeta med branschråden, sade Bah Kuhnke.

Ökat avstånd till politikerna

Det är också Filminstitutet som ska utse råden. Hur råden ska se ut, exempelvis antalet ledamöter och hur lång tid varje ledamot sitter, ska bestämmas av regeringen mer i detalj senare.

Ett annat motiv med råden är att filmpengarna flyttas ett steg längre bort från politikerna.

– Det blir ett armslångt avstånd mellan politikerna och filmen, sade kulturministern.

Dagens filmstöd styrs i detalj genom filmavtalet. Det är drygt en halv miljard kronor som fördelas.

Alice Bah Kuhnke anser att en omgörning av filmstödet kommer att få stor betydelse.

– Det är en av de största kulturpolitiska reformerna under den här mandatperioden.

EU-regler ska beaktas

Regeringen ska också formulera villkoren för det nya filmstödet så att det inte krockar med EU:s regler om vad en stat har rätt att ge pengar till och på vilka grunder.

Av stödet på 545 miljoner kronor ska minst 340 miljoner gå till utveckling och produktion till ny film. 25 miljoner ska satsas på biografer i glesbygd och mindre orter.

Propositionen med förslaget till nytt filmstöd är inte offentlig ännu men kommer att lämnas till riksdagen på tisdag. Riksdagen kommer att behandla propositionen under våren. Nuvarande filmavtal slutar att gälla 31 december 2016. Därefter ska branschen få stöd enligt de nya reglerna.

Forrige artikel Pengar för skolreformer kommer inte ut till skolorna Pengar för skolreformer kommer inte ut till skolorna Næste artikel Fler kan få fotboja – förslag nästa år Fler kan få fotboja – förslag nästa år
Reservationsfest om terrororganisationer

Reservationsfest om terrororganisationer

SPRETIGT. Reservationerna haglade när riksdagens justitieutskott behandlade regeringens proposition om särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation

"Låt 2020 bli det år då alla förstod vad omvårdnad är"

DEBATT. År 2020 har utsetts till Sjuksköterskans och barnmorskans år. Nu hoppas vi att omvårdnadsyrket får det erkännande och stöd det förtjänar. Det skriver Ami Hommel och Johanna Ulfvarson, Svensk sjuksköterskeförening.