Avhoppare åter öppna för samarbete

SKOGSINVENTERING. Skogsstyrelsen drabbades för ett år sedan av flera avhopp från samarbetsgruppen för nyckelbiotopsinventering i nordvästra Sverige. Nu öppnar flera av dem för att kliva in igen.

Det ser ut som om Skogsstyrelsen har möjlighet att få alla skogens aktörer med i processen kring den nationella inventeringen av nyckelbiotoper. Något som regeringen i inventeringsuppdraget till myndigheten har betonat är viktigt.

Både Naturskyddsföreningen samt de två forskare som för ett drygt ett år sedan lämnade samverkansprocessen kring nyckelbiotopsinventering i nordvästra Sverige i protest, öppnar för att vara med igen.

– Jag är intresserad av att vara med igen om det görs på ett bra sätt och alla relevanta aktörer och jag blir tillfrågad, säger Lena Gustafsson, professor vid SLU, till Altinget.

Samverkan utan samverkan

Orsaken till avhoppen var att Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist utan förvarning, genom en debattartikel i Dagens Nyheter, meddelade att nyckelbiotopsinventeringarna vid avverkningsanmälan skulle pausas i nordvästra Sverige.

– Det jag reagerade på då var hur Skogsstyrelsen skötte processen. De skötte den dåligt förra gången. Om de sköter den på ett normalt sätt, då ser jag ingen anledning att inte vara med, säger Lena Gustafsson.

Även den andra forskaren som lämnade samverkansprocessen, Bengt-Gunnar Jonsson som är professor vid Mittuniversitet, är öppen för att åter delta i arbetet.

– I princip är jag intresserad av att finnas med, om de vill ha med oss och om de inkluderar alla intressen i arbetet, säger han och förklarar sitt beslut att lämna processen:

– En av anledningarna till att jag klev av var frustrationen över Skogsstyrelsens beslut att ställa in nyckelbiotopsinventeringarna i området. Samverkansdelen var inte längre någon samverkan.

Inget svar från WWF

Världsnaturfonden WWF har inte svarat på hur de ställer sig till att delta i arbetet kring nyckelbiotopsinventeringen. Men Naturskyddsföreningen presschef Anna Havula skriver:

"SKS håller på att avsluta samverkansprocessen, och arbetet övergår nu till ett mer konkret genomförande av uppdraget, i SKS:s regi. Vi avser följa det arbetet noga och engagera oss i det om och när tillfälle ges."

LÄS OCKSÅ: Naturskyddsföreningen och WWF: Därför stoppar vi vår samverkan med Skogsstyrelsen

 

Forrige artikel Wallrup (V) petad – lämnar riksdagen Wallrup (V) petad – lämnar riksdagen Næste artikel Omstöpt jordbrukspolitik möter mothugg Omstöpt jordbrukspolitik möter mothugg