Avfallshantering allt dyrare för bostadsbolagen

Sveriges allmännytta menar att ansvar för avfallshantering tar allt mer resurser för bostadsbolagen och att kriterierna för felsortering är otydliga. Sven Lundgren, Avfall Sverige, säger att nya regler framöver kan komma att underlätta hanteringen. 

Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX/TT
Louise Carlsson-Örning

Bostadsföretag lägger allt mer resurser på att hantera sorteringen av avfall, dels i form av arbetstid, dels i form av avgifter för felsortering från kommunerna. Det menar Sveriges allmännytta vars medlemsföretag allt oftare hör av sig om avfallssortering. 

– Det ligger ett mycket stort ansvar på fastighetsägarna att få hyresgästerna att sortera rätt. Många fastighetsägare lägger ner stora resurser och många arbetstimmar men resultatet blir ändå inte det önskade, säger Patrizia Finessi, expert på miljö, fastighet & hållbarhet på Sveriges allmännytta. 

Kommunerna har rätt att ta ut en avgift i de fall då sorteringen inte är tillräcklig. Om man tar ut en av gift, och vilken nivå det i så fall handlar om, skiljer sig åt mellan kommunerna. Till exempel tar Enköping 500 kronor per felsorterat kärl, medan Eskilstuna tar 200 kronor. Utöver det kan också en avgift för extra hämtning tillkomma. 

Patrizia Finessi säger att flera fastighetsägare upplever är att det är otydligt vad som gäller när något har sorterats fel. 

– De samtal jag får handlar om att fastighetsägarna upplever att kriterierna är otydliga. Ofta vet man inte varför något har bedömts som felsorterat. I vissa fall har fastighetsägare talat med renhållningsföretaget som då har backat, säger Patrizia Finessi. 

Bilden som Sveriges allmännytta får är att det är alltför godtyckligt vad som är felsortering.

– Vi har inte kunnat få några kriterier presenterade från renhållningsföretagen med vad som är rätt och fel när det gäller sorteringen. Svaren vi får är att de chaufförer som hämtar avfallet blir utbildade i att bedöma sorteringen. 

Sven Lundgren är chefsjurist på kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, Avfall Sverige. 

– Jag kan bara hålla med om att det behöver vara tydligt. Annars behöver man precisera vad som gäller. Ytterst finns möjligheten för fastighetsägaren att bestrida fakturan, säger han.